Klubservice

DBU Græs og miljø

Fodbold er først og fremmest en udendørs sport. Den skal spilles under hensyntagen til naturen. Fodboldbaner skal anlægges og vedligeholdes på baggrund af nødvendige miljøhensyn.
Læs DBUs miljøkodeks og –strategi!
Spillere og trænere kan være med til at gøre banerne bedre!
Se gode råd og vejledninger om anlæggelse, pasning og vedligeholdelse af fodboldbaner!
Det er Dansk Boldspil-Unions opfattelse, at fodbold i Danmark primært skal spilles på velplejede og velpassede græsbaner.

På denne baggrund har DBU implementeret sit eget miljøkodeks. Det sker i erkendelse af, at fodbolden kun kan spilles udfra særlige miljøforhold.

Den helt overvejende fodboldaktivitet foregår oftest på kommunalt ejede og ofte også kommunalt drevne anlæg. Langt størstedelen af fodboldbanerne i Danmark omfattes således af de generelle bestemmelser og retningslinier, der gælder for anlæggelse og drift af kommunale anlæg.

En mindre, men særdeles væsentlig gruppe af fodboldbaner er divisionsklubbernes opvisningsbaner.

Til trods for, at de to kategorier af baner ikke kan sammenlignes, opfordrer DBUs miljøkodeks generelt til, at fodboldens udfoldelsesmuligheder sikres i hensynsfuld omgang med naturen. Gennem nødvendige miljøhensyn.

Åbenhed og involvering er de bedste midler til at sikre, at fodboldens ønsker, interesser og behov tages med i betragtningerne ved udformning af konkrete projektplaner og løsninger til imødekommelse og afhjælpning af de problemer, offentlige forbud og restriktioner kan komme til at forvolde for mulighederne for også i fremtiden at kunne spille fodbold i mindst samme omfang som hidtil.

Og på græs- eller kunstgræsbaner af mindst samme kvalitet og sikkerhed som hidtil.

Brug menuen til venstre for at læse mere.

Skriv kommentar (Kræver login)

Ingen kommentarer endnu - skriv den første

0 Kommentarer: 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook