Klubservice

Klubservice

Elite udlodning

DBUs Sponsorship

Tidligere DBUs Initiativfond. Stiftet i 1984.


Formål:

DBU Sponsorship har til formål at støtte initiativer til gavn for dansk divisionsfodbold og til højnelse af dansk fodbolds standard såvel nationalt som internationalt.


Fondsbeløb og udlodningsstrategi:

Under hensyntagen til fondens formålsbestemmelse og den disponible udlodningskapitals størrelse, har bestyrelsen - med virkning fra april måned 1995 - vedtaget at fremtidige bevillinger/udlodninger fra DBUs Initiativfond nøje målrettes og begrænses til udviklingsområder, der opfylder følgende forudsætninger:

A:

Tilskudsberettiget er fortrinsvis klubber, projekter og personer m.v., der er hjemmehørende i eller relateret til Danmarksturneringens bedste række.

B:

Tilskud fra DBUs Initiativfond retter sig primært mod nye, igangsættende og udviklingsfremmende initiativer, der er omfattet af fondens formålsbestemmelse, med en prioritering inden for følgende områder:

– Projekter der sigter på sportslig udvikling.
– Projekter der danner grundlag for øget indtjening.
 

C:

Tilskud kan ydes efter ansøgning, eller på bestyrelsens eget initiativ.

– Fondens regnskabsår løber fra 1. november - 31. oktober.
– Under hensyntagen til den praktiske disponering af fondsmidler angiver fondsbestyrelsen - ved særskilt meddelelse - nærmere retninglinier og tidsterminer for indsendelse af eventuelle anøgninger til DBUs Initiativfond.

D:

Der vil i ansøgningsvurderingen - eller ved tildeling af midler på bestyrelsens eget initiativ - blive lagt særlig vægt på følgende forhold:

– Projektets gennemførlighed. – Andre instansers opfølgningsmulighed. – Målbarheden af effekt. – Risikovurdering. – Fastsættelse af succeskriterium. – Sammenhængen med fondens overordnede handlingsplan. – Igangsætningstidspunktet. – Beløbsmodtagerens almene situation og forudsætninger. – Projektets synlighed. – Projektets anvendelighed som inspiration for andre. – Præcedensaspektet. – Fondens indsatsgrad.

Uagtet ovennævnte punkter måtte være fyldestgjort er DBUs Initiativfond ikke pligtig til at imøde- eller efterkomme ansøgninger.


Ansøgninger:

Ansøgninger, der skal være omfattet af fondens formålsbestemmelser, indsendes skriftligt til DBU Sponsorship. Fodboldens Hus. DBU Allé 1. 2605 Brøndby

Fondens bestyrelse på syv medlemmer er udpeget af Dansk Boldspil-Union, Divisionsforeningen og Spillerforeningen. Fondens daglige drift varetages af en administration på fem medarbejdere, der blandt andet varetager salg af bandereklamer, sponsorater, salg og markedsføring af reklame-rettigheder, salg af loger, Business-seats, VIP-seats og Company-seats til landskampene i Parken.

Skriv kommentar (Kræver login)

Ingen kommentarer endnu - skriv den første

0 Kommentarer: