DBU's UdviklingspuljeSom klub kan du søge om midler fra DBU´s Udviklingspulje. DBU og UEFA har tildelt midler til Udviklingspuljen, der skal være med til at investere yderligere i udviklingen af dansk fodbold med udgangspunkt i DBU’s primære indsatsområder:

Hvordan ansøger du?

Næste ansøgningsrunde forventes at blive åbnet ultimo oktober 2017.

Hvad er den gode ansøgning?

Dit projekt skal være vel planlagt på forhånd og passe til DBU´s strategi og målene med udviklingspulje.

Før du går i gang med din ansøgning, er det derfor vigtigt at du kender DBU´s tre hovedindsatsområder for at tjekke om jeres initiativ bidrager til at løse én af de problematikker, vi fokuserer på. Det giver dig også bedre muligheder for i din ansøgning at redegøre for, hvordan jeres klubprojekt bidrager til at nå et eller flere af målene. De tre hovedindsatsområder finder du her.

For at vi kan få en god forståelse af jeres projekt, skal du også beskrive de vigtigste aktiviteter i projektet:  

  • Hvad er den overordnede tidsramme?
  • Hvad er de forventede resultater på kort og lang sigt?
  • Hvordan I vil måle effekten i forhold til målgrupperne?
  • Hvordan fastholdes effekten efter projektets afslutning?
  • Hvordan bliver resultaterne dokumenteret undervejs?

Det er vigtigt at understrege, at udviklingspuljen ikke er tiltænkt opgradering af baneforhold, herunder multibaner, kunstgræsbaner m.m.

Du skal desuden udarbejde et budget, hvor du redegør for indtægter og udgifter. I budgettet skal egen- eller medfinansiering også fremgå. Beløbets størrelse er underordnet ift. vurderingen af ansøgningen, men der skal selvfølgelig være en rimelig sammenhæng mellem beløb og indsats.

FAQ

Skal man have tilknytning til en fodboldklub?
 
Det er tegningsberettigede i fodboldklubberne, som kan indsende ansøgninger
 
Kan flere klubber søge sammen?
Ja, naturligvis kan de det
Kan man søge andre til samme initiativ?
Ja, du kan i ansøgningsskemaet angive hvor stor en del af projektet, du søger støtte til. DBU vil gerne være en af flere støttegivere. DBU stiller ikke krav til, at dele af projektet skal være finansieret af dig selv eller andre.
Hvis vores ansøgning bevilges, hvordan udbetales pengene så?
Som udgangspunkt udbetales beløbet når projektet er færdigt, det er dog muligt med ratebetalinger løbende for at sikre progression i projektet
Udgifter før bevilling, kan de dækkes?
 Vi kan desværre ikke udbetale bevillinger på forskud.
Er der krav til afrapportering og evaluering?
 Der vil komme efterfølgende krav til evaluering.

Har du spørgsmål til ansøgningsprocessen, er du velkommen til at kontakte fundraiser Anne Porskær, anne@dbu.dk og tlf. 25150039

Fakta om udviklingspuljen:
  • Den nye pulje skal støtte projekter, der understøtter DBU’s strategi, En Del af Noget Større, og de tre strategiske indsatsområder, der omfatter både udvikling af klubber og talentudvikling. 
  • Samtidig skal puljen støtte projekter, der styrker DBU’s økonomiske udvikling og organisation samt ikke mindst udvikler dansk fodbold til glæde for klubber og medlemmer.
  • Investeringen på 44 millioner kroner kommer fra DBU samt  UEFA’s Hattrick-midler.
  • Midlerne udloddes over en 4-årig periode og der udloddes midler halv årligt.


Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første