Klubservice

Klubservice

DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964

Drenge_slaas_500x350
FOTO: DBU

DBU's Ungdomsfond af 18. maj 1964 er en god mulighed for klubben til at søge økonomisk støtte til klubbens ungdomsarbejde med U13-U19 holdene. Fonden støtter rejser og ophold for ungdomshold.
Fonden giver også mulighed for, at danske idrætsudøvere/ledere, der uforskyldt er kommet i nød, kan søge støtte såfremt vedkommende gennem en længere periode har været aktiv i Danmarks Idrætsforbund.

Sådan ansøger I
Ansøgninger kan sendes løbende elektronisk her. Fondens bestyrelse behandler ansøgninger to gange årligt: marts samt september.
For støtte til klubbens ungdomsarbejde kan der kun indsendes ét ansøgningsskema fra hver klub. Derfor skal klubben foretage en intern prioritering og udarbejde én ansøgning omhandlende ét arrangement. Klubber, der tidligere har modtaget tilskud, kan ikke forvente at komme i betragtning til ny støtte før mindst fem år senere.

Ansøgninger til støtte for nødlidte idrætsledere/udøvere modtages ligeledes løbende og behandles marts samt september.

Fondens formål
Fondens formål er at opmuntre arbejdet med ungdomshold. Tilskud kan typisk søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland, til ophold for ungdomshold på idrætsskoler eller lignende. 
Herudover støtter fonden danske idrætsudøvere, herunder idrætsledere, der uforskyldt er kommet i nød som følge af sygdom eller ulykke eller anden uforskyldt årsag, Betingelsen for at modtage støtte er, at vedkommende gennem en længere periode har været medlem – aktivt eller passivt – under Danmarks Idrætsforbund. 

Fonden ledes af en bestyrelse på syv medlemmer, der årligt udpeges af DBU’s bestyrelse. To ud af syv bestyrelsesmedlemmer er uafhængige af DBU.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til fundraiser Anne Porskær på anne@dbu.dk eller tlf. 25150039.