Klubservice

Klubservice

Gaveindsamling

Mangler I midler til at finansiere jeres næste fodboldprojekt i fodboldklubben?

Fodboldklubber, der er medlem af én af DBU´s lokalunioner, kan via denne side indsamle midler, der skal medvirke til at finansiere tiltag i foreningen.

Indbetalinger er fradragsberettigede.

DBU er af skattemyndighederne godkendt som en såkaldt almennyttig organisation, og DBU kan således modtage gaver. Gaveindbetalinger er fradragsberettigede på selvangivelsen, og hvis indbetaleren oplyser CPR-nummeret, vil DBU automatisk indberette beløbet til skattemyndighederne. På den måde kommer fradraget automatisk med på gavegiverens selvangivelse.

Har din klub et projekt, som I gerne vil samle penge ind til via DBU, kan I kontakte DBU´s fundraiser Anne Porskær på anne@dbu.dk og høre nærmere om muligheden herfor.

Skattefradrag for pengegaver

Ligningslovens § 8 A giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til foreninger og institutioner (fx DBU), hvis midler anvendes til alment velgørende formål. Det er fx muligt, når foreninger skal indsamle større beløb til idrætsbyggeri.

Den skattepligtige kan i 2016 slutfradrage det samlede ydede gavebeløb fordelt på én eller flere foreninger, der ikke overstiger 15.200 kr. Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. Beløbsgrænsen i LL § 8 A gælder for hver ægtefælles gaver.

I praksis foregår det således:
  • Bidragsyderen indbetaler sin pengegave til DBU via den elektroniske indsamlingsplatform og udtrykker ønske om, hvad han eller hun ønsker at støtte.
  • Hvis bidragsyderen ønsker det, indberettes beløbet automatisk til Skat, så det kommer med på selvangivelsen.
  • Bidragsyderen skal kunne indsende kvittering på gaven, hvis SKAT beder om det.
  • Bidragsyderen mister ikke fradragsretten, selvom han eller hun i forbindelse med gaveindbetalingen fremsætter ønske om, at gaven kommer en bestemt forening til gode.

Læs mere herGaveindsamlinger

Bov IF

Indsamlingens formål er at få midler til at etablere en kunstgræsbane i Grænselandet ved Grænsehallerne i Kruså. En sådan bane vil være med til at fastholde og udbygge antallet af aktive unge og ældre i et sundt , socialt fællesskab, der bidrager til øget livsglæde i vores nærområde; både nord og syd for grænsen.
Indsamlingsperiode:
23-09-2015 - 01-07-2017
Tønder SF

Målet er at indsamle penge til etableringen af en kunstgræsbane i Tønder. TSF Fodbold mangler ordentlige udendørs træningsfaciliteter fra oktober til marts. Kunstgræsbanen tænkes anlagt i tilknytning til Tønder Sports- og Fritidscenter. En flok frivillige fodboldentusiaster i Tønder er derfor gået sammen for at realisere drømmen om en kunstgræsbane.
Indsamlingsperiode:
09-02-2016 - 30-06-2017
HEI

Mälet med indsamlingen er at etablere en kunstgræsbane i HEI. Banen etableres i teet samarbejde med Skæring skole og idræts SFO, idet parterne igennem længere tid har samarbejdet for at skabe et aktivt idræts-/fritidsområde til områdets børn og unge. Banen vil blive benyttet året rundt og skabe bedre rammer omkring udeidrætten i området. Den vil give HEI fodbold et kvalitetsløft og dermed bidrage til at fastholde og udvide antallet af medlemmer i alle årgange. Skolen ser også store perspektiver i en kunstgræsbane, der vil øge deres muligheder for at tilbyde eleverne udendørs aktiviteter året rundt. I dagstimerne vil den blive benyttet i undervisningsøjemed af Skæring Skole, i de tidlige eftermiddagstimer af Skæring Skoles idræts SFO'en og i de sene eftermiddagstimer samt aftenen og weekender af HEI Fodbold samt naboklubber. Kunstgræsbanen vil blive etableret i stedet for nuværende grusbane, Dermed er sikret en placering uden lys- og støjgener for lokale beboere.
Indsamlingsperiode:
15-02-2016 - 15-05-2017
Storvorde/Sejlflod B

Målet er at indsamle penge til etablering af en kunstgræsbane i Storvorde. Banen vil sikre klubbens medlemmer mulighed for at spille fodbold hele året. Banen vil også blive stillet til rådighed for naboklubberne, skolen og andre institutioner og lokalbefolkningen.
Indsamlingsperiode:
16-04-2016 - 16-12-2017
Melby-Liseleje IF

Melby-Liseleje IF har fået DKK 10 millioner i støtte til udbygning af klubhuset. Budgettet til projektet lyder på ca DKK 16 millioner der er indeholdende en kunstgræsbane. Denne gaveindsamling skal være med til at understøtte udbygning, inventar samt kunstgræsprojekt. En kunstgræsbane giver alle vore medlemmer gode vilkår for at spille fodbold - hele året. Skolen ser ligeledes store perspektiver i en kunstgræsbane, dette vil øge skolens mulighed for aktiviteter året rundt.
Indsamlingsperiode:
20-02-2017 - 01-08-2018
Viser gaveindsamling 1-5 af 5