Klubservice

Klubservice

Gaveindsamling

Mangler I midler til at finansiere jeres næste fodboldprojekt i fodboldklubben?

Fodboldklubber, der er medlem af én af DBU´s lokalunioner, kan via denne side indsamle midler, der skal medvirke til at finansiere tiltag i foreningen.

Indbetalinger er fradragsberettigede.

DBU er af skattemyndighederne godkendt som en såkaldt almennyttig organisation, og DBU kan således modtage gaver. Gaveindbetalinger er fradragsberettigede på selvangivelsen, og hvis indbetaleren oplyser CPR-nummeret, vil DBU automatisk indberette beløbet til skattemyndighederne. På den måde kommer fradraget automatisk med på gavegiverens selvangivelse.

Har din klub et projekt, som I gerne vil samle penge ind til via DBU, kan I kontakte DBU´s fundraiser Christian Bordinggaard på cbor@dbu.dk og høre nærmere om muligheden herfor.

Skattefradrag for pengegaver

Ligningslovens § 8 A giver skatteydere ret til fradrag for pengegaver til foreninger og institutioner (fx DBU), hvis midler anvendes til alment velgørende formål. Det er fx muligt, når foreninger skal indsamle større beløb til idrætsbyggeri.

Den skattepligtige kan i 2016 slutfradrage det samlede ydede gavebeløb fordelt på én eller flere foreninger, der ikke overstiger 15.200 kr. Samlevende ægtefæller kan hver fradrage deres gaver. Beløbsgrænsen i LL § 8 A gælder for hver ægtefælles gaver.

I praksis foregår det således:
  • Bidragsyderen indbetaler sin pengegave til DBU via den elektroniske indsamlingsplatform og udtrykker ønske om, hvad han eller hun ønsker at støtte.
  • Hvis bidragsyderen ønsker det, indberettes beløbet automatisk til Skat, så det kommer med på selvangivelsen.
  • Bidragsyderen skal kunne indsende kvittering på gaven, hvis SKAT beder om det.
  • Bidragsyderen mister ikke fradragsretten, selvom han eller hun i forbindelse med gaveindbetalingen fremsætter ønske om, at gaven kommer en bestemt forening til gode.

Læs mere herGaveindsamlinger

Gauerslund IF

Støt op om muligheden for etablering af en legeplads for de mange aktive idrætsudøvere, der findes i Gauerslund. Gauerslund er et udpræget bosted for indbyggere med børnefamilier, hvorfor vores foreningsliv er vokset eksplosivt de seneste år. Den selvejende institution ”Gauerslund kunstgræs” har kun det formål at etablere bedre forhold for bevægelse for unge, ældre, gamle og vores to skoler med tilsammen op til 1.300 elever. Støt dette projekt økonomisk ved at give et bidrag - stort som småt - så er du med til at skabe de nye muligheder i form af multibaner og fodboldbaner for leg og boldspil, for 11 mands fodbold og til idræt for handicappede. Se mere om projektet på vores hjemmeside www.gauerslundif-kunstbaner.dk.
Indsamlingsperiode:
23-01-2015 - 31-10-2016
Koldby/Hørdum IF

Vores vision er en ny idrætspark i Koldby for fremtidens landsbyfællesskab er det derfor væsentligt, at idrætsparken har en mangfoldig og fleksibel anvendelighed, der går på tværs af sport, læring og kultur. Samtidigt er det et vigtigt krav, at idrætsparken skal have en æstetisk karakter og indretning, der taler direkte til sanserne og den lokale identitetsfølelse.
Indsamlingsperiode:
31-03-2015 - 31-10-2016
Seest B

Her er nu muligheden for at støtte op omkring etableringen af en multibane ved Seest Boldklub. Multibanens hovedfokus ligger på at forbedre forholdene for folk med et handicap, men banen er for alle og skulle gerne blive et samlingssted for ung som gammel i Seest og omegn. Støt op om projektet med hvad i kan – alle bidrag værdsættes. Jeres bidrag er med til at gøre projektet muligt og banen vil give alle folk i Seest og omegn endnu bedre mulighed for motion og samvær året rundt.
Indsamlingsperiode:
01-05-2015 - 31-10-2016
Bov IF

Indsamlingens formål er at få midler til at etablere en kunstgræsbane i Grænselandet ved Grænsehallerne i Kruså. En sådan bane vil være med til at fastholde og udbygge antallet af aktive unge og ældre i et sundt , socialt fællesskab, der bidrager til øget livsglæde i vores nærområde; både nord og syd for grænsen.
Indsamlingsperiode:
23-09-2015 - 31-10-2016
Fredericia KFUM

Indsamlingens formål er at få et aktivitetscenter der består af 1 stk 11 mands kunstgræsbane (kan opdeles i 2 x 8 mandsbaner ) og en multibane med 1 8 mandsbane der kan ændres til: 2 volleyballbaner, 1 håndboldbane og 1 basketballbane. Fodboldbanen + multibanen skal kunne bruges af klubbens medlemmer, andre foreninger i Fredericia, områdets skoler og øvrige klubber og institutioner.
Indsamlingsperiode:
23-09-2015 - 31-10-2016
Hareskov IF

Målet med indsamlingen er at få etableret en kunstgræsbane i Hareskoven. Banen vil sikre klubbens medlemmer muligheder for at spille fodbold hele året, ligesom den fx også stilles til rådighed for lokalområdets skoleelever. Banen vil være en omlægning af den eksisterende græsbane (Månedalen) som udover at blive anvendt af fodboldklubben, i høj grad også anvendes af den lokale kommuneskole og lokalområdets beboere. Skolen vil således få endnu bedre faciliteter til at kunne tilbyde idræt og bevægelse året rundt, og banen vil være med til at styrke det lokale sammenhold omkring Hareskoven Link til yderligere information: http://www.hareskovif.dk/klub/hareskov-if-fodbold/sider/kunstgraesbane-i-hareskoven
Indsamlingsperiode:
04-01-2016 - 31-10-2016
Tønder SF

Målet er at indsamle penge til etableringen af en kunstgræsbane i Tønder. TSF Fodbold mangler ordentlige udendørs træningsfaciliteter fra oktober til marts. Kunstgræsbanen tænkes anlagt i tilknytning til Tønder Sports- og Fritidscenter. En flok frivillige fodboldentusiaster i Tønder er derfor gået sammen for at realisere drømmen om en kunstgræsbane.
Indsamlingsperiode:
09-02-2016 - 30-10-2016
HEI

Mälet med indsamlingen er at etablere en kunstgræsbane i HEI. Banen etableres i teet samarbejde med Skæring skole og idræts SFO, idet parterne igennem længere tid har samarbejdet for at skabe et aktivt idræts-/fritidsområde til områdets børn og unge. Banen vil blive benyttet året rundt og skabe bedre rammer omkring udeidrætten i området. Den vil give HEI fodbold et kvalitetsløft og dermed bidrage til at fastholde og udvide antallet af medlemmer i alle årgange. Skolen ser også store perspektiver i en kunstgræsbane, der vil øge deres muligheder for at tilbyde eleverne udendørs aktiviteter året rundt. I dagstimerne vil den blive benyttet i undervisningsøjemed af Skæring Skole, i de tidlige eftermiddagstimer af Skæring Skoles idræts SFO'en og i de sene eftermiddagstimer samt aftenen og weekender af HEI Fodbold samt naboklubber. Kunstgræsbanen vil blive etableret i stedet for nuværende grusbane, Dermed er sikret en placering uden lys- og støjgener for lokale beboere.
Indsamlingsperiode:
15-02-2016 - 31-10-2016
Rosendal IK

Kære Borger & virksomhed Vi har brug for din støtte til etablering af en kunstgræsbane i Hørby. Banen, som støttes af Mariagerfjord Kommune, Rosendalskolen, IK Rosendal fodbold, Spar Nord fonden og Sparekassen Hobro fonden, er nu tæt på at være en realitet, men vi mangler dit bidrag. Banen giver både skole og forening mulighed for at dyrke sport udenfor hele året og vil samtidig afhjælpe det store pres, der er på haltider i de 2 haller, vi i dag har til rådighed. Så støt vores projekt i mål – et bidrag, forestiller vi os, kunne starte med 250 kr. – 500 kr. – 1000 kr. – 2000 kr. Donationerne er fradragsberettigede med oplysning af cpr. nummer (for erhverv cvr. nummer). På forhånd tak til jer som støtter op. Læs mere på vores facebook side
Indsamlingsperiode:
01-10-2016 - 01-03-2017
Viser gaveindsamling 1-9 af 9