Klubservice

Skatteregler

Her finder du hjælp til at navigere rundt i de mange skatteregler for idrætsklubber.
 
'Skatteregler for amatøridrætsforeninger og -klubber' giver dig svar på de hyppigste spørgsmål om skatteregler. 

'Skattefri godtgørelser' indeholder en liste over godtgørelser samt gældende takster fra SKAT.