DBU B1-træner

Video om B1 træneruddannelsen. Video: Pia Schou Nielsen.


Bliv fodboldtræner på kun 40 timer! Du får konkrete værktøjer til at hjælpe dig med træningen af dit hold. Uddannelsen administreres af DBU.

DBU B1-træner er første trin i vores UEFA godkendte træneruddannelse.

Du kan se den grafiske indplacering af DBU B1-træner her.

Du følger undervisningen i en ”klasse” på maksimalt 26 kursister og to faste instruktører, der forestår undervisningen.

Vi tror på, at det er på banen, du bliver en bedre træner. Derfor foregår det meste af undervisningen dér! Til gengæld byder de teoretiske dele af undervisningen på mange visuelle inputs . Via videoklip og animationer vil du med egne øjne kunne danne dig et indtryk af, hvad du skal ud og lære på banen, således at du besidder de rette værktøjer til at arbejde videre med dine egne spillere. Metoden kalder vi ”vis-forklar-vis”.

Sammenlagt giver DBU B1-træner dig indblik i trænerfunktionens mange nødvendige sammenhænge.
Optagelseskriterier: Du skal være fyldt 16 år inden uddannelsesstart.
   
Formål Uddannelsen forbereder dig til flere af trænerfunktionens opgaver, blandt andet:
 • Opbygning af træningsmoduler
 • Kendskab til børns og unges udvikling
 • Gennem udøvelse af tekniske detaljer at opnå størst mulig kompetence til instruktionen af spillerne
 • Undervisning i de fysiske krav til fodboldspillet
 • Kendskab til egen og andres trænerprofil
 • Kendskab til DBUs værdigrundlag 

Det er vigtigt for dig som træner, at du har prøvet det på din egen krop. Dette faktum betyder dog mange timer på banen, så vi anbefaler dig at møde op i god fysisk form, da dette vil være afgørende for dit udbytte af uddannelsen.

   
Kursusbeskrivelse: Uddannelsen indeholder teori og praktik indenfor følgende emner:
 • Ledelse
 • Fodbold
 • Fysiologi
 • Træningsmetoder
 • Alternative fodboldformer - herunder Futsal
   
Varighed og forløb: Samlet varighed: 40 timer
Uddannelsen udbydes normalt i to forskellige modeller: 
Model 1: Fem på hinanden følgende dage.
Model 2: Over to weekender med 1-2-3 ugers mellemrum (fredag-søndag).

Der er ingen overnatning på kursusstedet i de pågældende weekender. Har kursusstedet faciliteter til ophold, kan kursisten bestille dette direkte. Denne udgift dækkes af kursisten selv. 
 
   
Dato/periode
/undervisningssted:
Via vores kursussøgning.
   
Pris: 4800,- kr. (reguleret pr 1. sep. 2016)

Prisen dækker forplejning, undervisning og materialer.
   
Tilmelding: Via kursussøgning. Skriv B1 i øverste søgefelt, find dit hold og tilmeld dig direkte.
   
Mødepligt: Der er ingen eksamen, men der er krav om 100% fremmøde på uddannelsen. Hvis du udebliver delvist, vil du ikke kunne få bevis. Du vil heller ikke kunne færdiggøre uddannelsen på andre hold.
   
Kompetence og bevis: DBU B1-træner giver dig mulighed for at benytte titlen ”DBU B1-træner”.

Du modtager et DBU B1-trænerbevis efter endt uddannelse, såfremt du har deltaget i hele forløbet.
   
DBU B1-træner – i egen klub? Det kan lade sig gøre at afholde B1 i egne omgivelser - læs mere her.
 
   
Øvrige oplysninger: DBU B1-træneruddannelsen er et nødvendigt grundlag for optagelse på DBU B2-træner. Gennemfører du B2 og består du eksaminationen  efterfølgende, vil du erhverve UEFA B-licens.