DBU B2-træner

DBU B2-træner er andet trin i træneruddannelsen, her har du muligheden for at udvikle dig yderligere som fodboldtræner!

Som på DBU B1-træner, går du i en ”klasse” tilknyttet et kursussted med maksimalt 26 kursister og to faste DBU-instruktører.

DBU B2-træneruddannelsen er på i alt 80 timer. På uddannelsen kommer du omkring rigtig mange aspekter af trænergerningen,

ligesom der er plads til god sparring og udveksling af idéer mellem medkursister og instruktører.

Optagelseskriterier
For at deltage på uddannelsen skal du have gennemført DBU B1-træner  samt være fyldt 18 år, når uddannelsen starter.

Formål
Uddannelsen bygger videre på de fem emner, som du stiftede bekendtskab med på DBU B1-træner. Du vil opnå kompetence inden for følgende felter:

Fodbold   Fysiologi  Ledelse
Teknisk/taktisk træning
Coachrollen
Standardsituationer
Målmandens rolle
Anaerob/Aerob træning
Skadesbehandling
Restitution
Personlige udviklingsområder
Hvilke indtryk du gør på andre
Personlige trænerplaner
Fairplay Metode/pædagogik 
Kommunikation
Konfliktløsning

Organisation af fysisk træning 

Beskrivelse af uddannelsen
De 80 timers undervisning byder på:

En masse praktik hvor den enkelte kursist får prøvet sig selv af ude på banen
ved hjælp af medier.

Teknisk / taktiske emner.
Bredere kendskab til fysisk træning.
Ledelse – hvordan?
Etik og moral.

Uddannelsen lægger op til at kursisterne i samspil med instruktørerne får det størst mulige udbytte.

Varighed og forløb
Uddannelsen er opbygget således:

En intro-weekend (fredag-lørdag-søndag).
Et uge ophold (normalt mandag-fredag).
En afslutningsweekend (lørdag-søndag)
Der er overnatning på kursusstedet i de pågældende perioder

Dato/periode/undervisningssted
Via vores kursussøgning

Pris
Kr. 15.500,- (Reguleret pr. 1. sep. 2016)

Prisen dækker ophold, forplejning, undervisning og materialer.

Tilmelding
Via kursussøgning. Søg under Dansk Boldspil-Union, find dit hold og tilmeld dig direkte.

Eksamination
Ønsker du at erhverve DBU- og UEFAs B-licens, skal du efterfølgende gennemføre en separat ca. tre-timers B-eksamen.

Kompetence
Du er i stand til at træne ungdoms og seniorhold på breddeniveau.

B2-træner som klubuddannelse

Vi afholder ikke B2 som klubuddannelse af flere årsager, stort set up, kvalitet omkring medier mv. Men vi kan tilbyde en rabat, hvis man tilmelder flere kursister på et givent år. 5 kursister kr. 65.000,- (kr. 13.000,- pr. kursist).