DBU's Klublicenssystem

Ungdom, drengeDBU´s Klublicenssystem for "Ungdom, drenge" har blandt andet til formål, at fremme og optimere talentudviklingsmiljøer i klubberne og at den enkelte spillers udvikling sættes i centrum både sportsligt og civilt.

Klublicenssystemet skal medvirke til at forbedre klubbernes ledelser både administrativt og sportsligt, så vi i fremtiden udvikler endnu flere og bedre fodboldspillere til gavn for både klub- og landshold.

Licensmanual for indeværende sæson 2015-2016 kan hentes her

"Regelsæt for klubskifter for licensklubber under 18 år" gældende for nuværende sæson kan hentes her.Ansøgningsprocedure for licensåret 2016-2017

Licensansøgningsmateriale og tilhørende manual til sæsonen 2016-2017 kan downloades på nedenstående links.

Tidsfrist for ansøgning til en DBU ungdomslicens er fredag d. 4. marts 2016 kl. 12.00.

DBU´s Herreeliteungdomsgruppe udarbejder ansøgningsskemaer, samt en beskrivende manual, der er et værktøj til hjælp for de klubber, der ønsker at ansøge om licens. 

DBU´s Klublicenssystem danner grundlag for indrangeringen af hold i
DBU´s ungdomsturneringer for drenge. Det er desuden i særlige tilfælde muligt for Herreeliteungdomsgruppen, at uddele wildcards til deltagelse i DBU´s ungdomsrækker, uden at tildele licens.

Desuden skal ansøgende klubber være opmærksomme på, at en række krav vil blive justeret, præciseret og/eller strammet op i licenskravene for den kommende sæson. 

Licensmanual for Ungdom, drenge, 2016-2017 

Licensansøgningsskema + Vejledning 2016-2017  
(benyttes af indeværende licensklubber og nye ansøgerklubber)

Minimeret Licensansøgningsskema + Vejledning 2016-2017  
(benyttes af indeværende licensklubber tildelt 2 årig licens i 2015)


Kontakt Licensadministrator Enrique Córdova Jensen for yderligere information.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Afgørelser

Herunder listes de afgørelser der er taget i Licenssystemet i henhold til gældende licensmanual stk. 2.4

DBU HEG Afgørelse NBK-HBK August 2016