DBU's Klublicenssystem

Ungdom, drengeDBU´s Klublicenssystem for "Ungdom, drenge" har blandt andet til formål, at fremme og optimere talentudviklingsmiljøer i klubberne og at den enkelte spillers udvikling sættes i centrum både sportsligt og civilt.

Klublicenssystemet skal medvirke til at forbedre klubbernes ledelser både administrativt og sportsligt, så vi i fremtiden udvikler endnu flere og bedre fodboldspillere til gavn for både klub- og landshold.

Licensmanual for indeværende sæson 2014-2015 kan hentes her. 

"Regelsæt for klubskifter for licensklubber under 18 år" gældende for nuværende sæson kan hentes her.Ansøgningsprocedure for licensåret 2015-2016

Licensansøgningsmateriale og tilhørende manual til sæsonen 2015-2016 kan downloades på nedenstående links.

Tidsfrist for ansøgning til en ungdomslicens er torsdag d. 5. marts 2015 kl. 12.00.

DBU´s Herreeliteungdomsgruppe udarbejder ansøgningsskemaer, samt en beskrivende manual, der er et værktøj til hjælp for de klubber, der ønsker at ansøge om licens. T-licensen er ligeledes integreret i selve licensmanualen, hvorfor klubber der ønsker at søge T-licens skal følge den samme licensmanual, som klubber, der søger om A- eller B-licens.

DBU´s Klublicenssystem danner grundlag for indrangeringen af hold i
DBU´s ungdomsturneringer for drenge. Det er desuden i særlige tilfælde muligt for Herreeliteungdomsgruppen at uddele wildcards til deltagelse i DBU´s ungdomsrækker, uden at tildele licens.

Desuden skal ansøgende klubber være opmærksomme på, at en række krav vil blive justeret, præciseret og/eller strammet i licenskravene for den kommende sæson. 

Licensmanual for Ungdom, drenge, 2015-2016 

Licensansøgningsskema 2015-2016 

Vejledning til Licensansøgningsskemaet 


Kontakt Licensadministrator Enrique Córdova Jensen for yderligere information.