§ 11 - Offside

Offside-position

Det er ikke i sig selv strafbart at være i offside-position.

En spiller er i offside-position, hvis:
• en del af spillerens hoved, krop eller fødder er på modspillernes banehalvdel (midterlinjen tæller ikke med), og
• en del af spillerens hoved, krop eller fødder er nærmere modspillernes mållinje end både bolden og næstsidste modspiller.

Hænder og arme er uden betydning.

Dette gælder for alle spillere, også målmændene.
En spiller er ikke i offside-position, hvis:
• han er på linje med næstsidste modspiller, eller
• han er på linje med de to sidste modspillere.

Strafbar offside

En spiller, som er i offside-position i det øjeblik, hvor bolden spilles eller røres af en medspiller, skal kun straffes, hvis han efter dommerens skøn deltager aktivt i spillet ved at
• indvirke på spillet ved at spille eller røre en bold, som er spillet eller rørt af en medspiller, eller
• genere en modspiller ved at

»» forhindre en modspiller i at spille eller kunne spille bolden ved klart at spærre for hans udsyn, eller
»» angribe en modspiller for at erobre bolden, eller
»» klart forsøge at spille en bold, som er tæt på ham, og denne handling påvirker en modspiller, eller
»» foretage en åbenlys handling, som klart påvirker en modspillers mulighed for at spille bolden eller

• opnå en fordel ved at røre bolden eller genere en modspiller, når bolden
»» tilfældigt springer tilbage fra en målstang, overligger eller modspiller
»» kommer fra en modspiller som følge af en forsætlig redning.

En spiller i offside-position, som modtager bolden fra en modspiller, som forsætligt spiller bolden (undtagen som en forsætlig redning) opnår ikke en fordel af sin offside-position.

En redning betyder, at en spiller med nogen del af kroppen (og for målmandens vedkommende i eget straffesparksfelt også hænderne) stopper en bold, som er på vej ind i eller er meget tæt på mål.

Ikke-strafbar offside

Der foreligger ingen offside-forseelse, hvis spilleren modtager bolden direkte fra
• målspark
• indkast
• hjørnespark.

Overtrædelser / straffebestemmelser

For enhver strafbar offside skal dommeren dømme indirekte frispark til modspillerne fra
det sted, hvor forseelsen blev begået, også hvis det er på spillerens egen banehalvdel.

En forsvarsspiller, som forlader banen uden dommerens tilladelse, skal ved vurdering af offside-position betragtes som stående på egen mållinje eller sidelinje indtil næste stop i spillet, eller indtil det forsvarende hold har spillet bolden mod midterlinjen, og den er uden for deres straffesparksfelt. Hvis forsvareren forsætligt forlod banen, skal han advares ved næste spilstop.

En angrebsspiller må forlade eller forblive uden for banen for ikke at deltage aktivt i spillet.Hvis spilleren genindtræder over mållinjen og deltager aktivt i spillet før næste spilstop, eller før det forsvarende hold har spillet bolden mod midterlinjen, og den er uden for deres straffesparksfelt, betragtes han i offside-henseende som stående på mållinjen. En angrebsspiller, som forsætligt forlader banen, genindtræder uden dommerens tilladelse og ikke skal straffes for offside, men får en fordel derved, skal advares.

Hvis en angrebsspiller står bag mållinjen inde i målet, og bolden går i mål, skal målet godkendes, medmindre spilleren begår en offside-forseelse eller en § 12-forseelse. I så fald genoptages spillet med et indirekte eller direkte frispark.