§ 14 - Straffespark

Der dømmes straffespark, hvis en spiller begår en forseelse, som skal straffes med direkte frispark, i sit eget straffesparksfelt eller uden for banen som en del af spillet som beskrevet i §§ 12 og 13.

Der kan scores direkte på straffespark.

Udførelse

Bolden skal ligge stille på straffesparksmærket.

Det skal tydeligt tilkendegives, hvem der skal sparke.

Den forsvarende målmand skal forblive på mållinjen mellem målstængerne med front mod sparkeren, indtil sparket er taget.

Øvrige spillere skal befinde sig
• mindst 9,15 m fra straffesparksmærket
• bag straffesparksmærket
• på banen
• uden for straffesparksfeltet

Efter at spillerne har taget opstilling i overensstemmelse med loven, giver dommeren signal til straffesparkets udførelse:

Sparkeren skal sparke bolden fremad. Udførelse med hælen er tilladt, hvis bolden bevæger sig fremad.

Bolden er i spil, når sparket er taget, og den klart bevæger sig.

Sparkeren må ikke røre bolden igen, før den er rørt af en anden spiller.

Et spark er afsluttet, når bolden holder op med at bevæge sig eller går ud af spil, eller dommeren standser spillet for en forseelse.

Hvis et straffespark skal tages eller tages om, forlænges den ordinære kamps eller den
forlængede spilletids halvleg, indtil sparket er fuldført.

Overtrædelser / straffebestemmelser

Når dommeren har givet signal til, at straffesparket kan tages, skal sparket udføres.

Hvis én af følgende situationer opstår, inden bolden er i spil:

Sparkeren eller én af hans medspillere overtræder spillets love

• hvis bolden går i mål, tages sparket om
• hvis bolden ikke går i mål, standser dommeren spillet, som genoptages med et indirekte frispark til det forsvarende hold. 

Undtagen følgende tilfælde, hvor dommeren standser spillet og dømmer et indirekte frispark til det forsvarende hold, uanset om bolden er gået i mål eller ej:
• bolden sparkes bagud
• en medspiller til den tilkendegivne sparker udfører straffesparket. Dommeren advarer den spiller, som udførte sparket
• sparkeren har afsluttet sit tilløb og finter ved at foregive at sparke til bolden. Det er indtil da tilladt at finte i tilløbet. Dommeren advarer sparkeren. 

Målmanden eller én af hans medspillere overtræder spillets love
• hvis bolden går i mål, anerkendes målet
• hvis bolden ikke går i mål, tages sparket om. Hvis målmanden er ansvarlig for forseelsen, advares han.

En spiller fra både det forsvarende og det angribende hold overtræder spillets love:
• tages sparket om.

Hvis, efter at et straffespark er taget:

Sparkeren rører bolden igen, før den har rørt en anden spiller:
• dømmes indirekte frispark til det forsvarende hold (direkte frispark, hvis sparkeren forsætligt spiller bolden med hånden).

Bolden på sin vej mod målet bliver rørt af noget spillet uvedkommende:
• tages straffesparket om.

Bolden kommer tilbage fra målmanden, overliggeren eller målstangen og bliver rørt af noget spillet uvedkommende:
• standser dommeren spillet
• genoptages spillet ved, at dommeren lader bolden falde på det sted, hvor den kom i berøring med det uvedkommende.