Uddannelse & træning

Uddannelse & træning

Del
Del

Spilleragentuddannelsen

0 anbefalinger

FIFA besluttede på seneste kongres i maj 2013, at det nuværende licenssystem for spilleragenter skal afskaffes fra sommeren 2014. FIFA har nedsat en arbejdsgruppe, der skal udarbejde et alternativt og muligvis mere simpelt system med visse minimumskrav, herunder regler omkring registrering af mellemmænd/agenter. 

Derfor vil næste spilleragenteksamen i april 2014 højst sandsynlig blive den sidste, i hvert fald i den nuværende form, og den planlagte undervisningsdag i marts 2014 er udskudt/aflyst, indtil DBU modtager information om de nye regler og opnår kendskab til behovet for undervisning. Det er i dette lys nedenstående information om spilleragentuddannelsen skal læses. 


Formål


Som DBU-licenseret spilleragent får du mulighed for at varetage interesserne for enhver spiller eller klub, som måtte ønske rådgivning ved forhandling og/eller kontraktindgåelse. 


Målgruppe

Personer, der ønsker at fungere som spilleragent, og er dansk statsborger eller bosiddende i Danmark, skal skriftligt meddele DBU, Jes Christian Fisker via jefi@dbu.dk, at de ønsker at deltage i en af de to årlige eksamener.

Kun privatpersoner kan efter bestået eksamen opnå licens. Selskaber eller organisationer kan således ikke opnå licens som spilleragent. 

Privatpersoner, der har en plettet straffeattest, kan ikke opnå licens som spilleragent.

Som spilleragent, er det i øvrigt ikke muligt, at have job, tillidspost eller økonomisk interesse i FIFA, UEFA, et nationalt fodboldforbund, en klub eller organisation, eller i et selskab, som er forbundet med de nævnte organisationer.


Eksamination

DBU har siden indførelsen af det nye regelsæt for spilleragenter forestået eksaminationen af de kandidater, der er danske statsborgere, eller som er bosiddende i landet.

DBU afholder to gange om året – normalt ultimo marts og ultimo september – en skriftlig eksamen for potentielle spilleragenter. 

Eksaminationen er en multiple choice-test med 15 spørgsmål på engelsk af international karakter, samt fem spørgsmål på dansk af national karakter.

Eksaminationen er af 90 minutters varighed. Der må ikke anvendes hjælpemidler til eksaminationen, dog med undtagelse af en engelsk-dansk ordbog og regnemaskine. Det er ikke tilladt at anvende regnemaskine i en mobiltelefon.

Næste og muligvis sidste eksamen, afholdes den torsdag den 3. april 2014 kl. 10.00, hos DBU, beliggende DBU Allé 1, 2605 Brøndby.

Tilmelding til eksamen kan ske fra mandag den 3. februar 2014 og senest mandag den 24. februar 2014. 


Undervisning og pensum


Den planlagte undervisningsdag i marts 2014 er udskudt indtil DBU modtager information om de nye regler og opnår kendskab til behovet for undervisning. 

Via linket findes en pensumoversigt, som danner udgangspunkt for eksaminationen. Oversigten er udarbejdet af FIFA & DBU og er således et fælles bud på, hvilke områder den kommende spilleragent skal kunne besvare spørgsmål indenfor.


Pris

Der opkræves 2.000 kr. pr. person, der ønsker at deltage i eksaminationen.

Der opkræves 1.000 kr. pr. person, der ønsker at deltage i den årlige undervisningsdag.  


Omkostninger 

DBU-licenserede spilleragenter opkræves et årligt administrationsgebyr på 15.000 kr. ekskl. moms.

Herudover opkræves yderligere 15.000 kr. ekskl. moms fra spilleragenter, der indsender 15 eller flere repræsentationsaftaler til registrering i løbet af et kalenderår.

Som spilleragent, er der i øvrigt pligt til at tegne en ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab. 


Yderligere oplysninger

Såfremt du har spørgsmål, der ikke besvares i det materiale, der er tilgængeligt her på siderne, er du velkommen til at kontakte DBU, Jes Christian Fisker via jefi@dbu.dk.

Skriv kommentar (Kræver login)

Ingen kommentarer endnu - skriv den første

0 Kommentarer: 
 
Glemt adgangskode?
Indtast dit brugernavn eller email her, så vi din adgangskode til dig.
Brugernavn / E-Mail:
ELLER
 
Lav ny profil uden Facebook