Mindeord: Carl B. Nielsen

I forbindelse med tidligere formand for Dansk Boldspil-Union, Carl B. Nielsens, død i sidste uge, har generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, forfattet følgende mindeord

Carl Nielsen tidligere formand for Dansk Boldspil-Union døde i sidste uge 80 år gammel.

Carl Nielsen, der hele sit liv boede i Hornbæk viede en stor del af sit liv til fodbolden. Først som spiller i Hornbæk, hvor han spillede sin første 1. holdskamp som 16-årig og den sidste som 42-årig, senere som træner og højt respekteret leder på både nationalt og internationalt niveau.

Carl Nielsen blev allerede som 25-årig formand for Hornbæks fodboldafdeling og senere også formand for hele Hornbæk IF.

Som 48-årig blev Carl Nielsen i 1968 valgt som Sjællands Boldspil-Unions formand, en post han bestred indtil han i 1977 blev valgt til formand for Dansk Boldspil-Union, hvor han var formand frem til 1990.

En række idrætsorganisationer fik i perioden fra 1968 til 1990 stor glæde af Carl Nielsens indsigt idrættens verden, hans altid behagelige væremåde og lyst og evne til at være med til at forandre og forbedre forholdene for både de aktive, trænerne, dommerne og lederne.

Carl Nielsen har således været formand for Team Danmark, medlem af Danmark Idræts-Forbunds forretningsudvalg, medlem af komiteer i UEFA og sidst men ikke mindst medlem af en række udvalg i DBU og SBU.

Carl Nielsen modtog for sin indsats for dansk fodbold og dansk idræt SBUs og DBUs guldnål og DIFs ærestegn, og i 1989 i forbindelse med DBUs 100års jubilæum blev Carl Nielsen tildelt Ridderkorset.

Carl Nielsen var en af de absolut største og mest markante fodboldledere i den periode, hvor dansk fodbold gik fra amatørisme til professionalisme og vil blive husket som et hædersmenneske der altid optrådte reelt og retfærdigt, og som altid satte “sagen” og hensynet til helheden over personlige interesser.

Dansk fodbold har meget at takke Carl Nielsen for. Æret være hans minde.

Jim Stjerne Hansen
Generalsekretær i DBU

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første