Tager afstand fra artikel i TIPS-bladet

Beskyldninger om overfald mod kvindelig tv-journalist skrevet mod bedrevidende. Læs nu også om "skubbet i Bosnien" samt retningslinierne for interviews.

TIPS-bladet bragte tirsdag i denne uge en artikel på forsiden af midtuge-udgaven under overskriften ”DBUs pressechef overfalder kvindelig tv-journalist”.

Videre hedder det i artiklens underrubrik blandt andet om DBUs kommunikationschef, at ”og har bl.a. revet en kvindelig tv-reporter omkuld på græsset....”.

”De pågældende journalister og medier tilsidesætter almindelig journalistisk etik. De afviger bevidst fra den objektive sandhed i deres forsøg på at ramme DBU og en central medarbejder i organisationen”, udtaler DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen, og uddyber:

”Vi tager specifikt afstand fra den del af artiklerne, hvor en journalist mod bedrevidende påstår, at DBUs kommunikationschef skulle have revet en kvindelig tv-reporter omkuld. Han og andre personer har afvist denne påstand overfor journalisten. Og vi tager generel afstand fra forsøget på at hænge vores kommunikationschef ud som voldelig”.


Overtræder egne retningslinier

”Efter vores opfattelse, bliver læserne taget som gidsler i en sag, der i bund og grund handler om nogle interne journalistiske forhold i miljøet omkring landsholdet. Vi har intet imod, at medierne vælger at åbne op for arbejdsbetingelserne i deres lukkede værksted, men vi tager afstand fra usandhederne og ensidigheden i udlægningerne”, siger Jim Stjerne Hansen.

”Vi oplever, hvordan fotografer og journalister - i deres forsøg på at fotografere eller interviewe spillerne og trænerne i forbindelse med landskampene - til stadighed forsøger at rykke grænserne for de aftaler, de selv og deres forening har indgået med DBUs kommunikationschef”, uddyber DBUs generalsekretær, og fortsætter:

”Det skaber konfrontationer og meningsudvekslinger med masen, puffen og skubben. Det har været en del af gamet i alle de år, jeg selv har været med, og før DBUs nuværende kommunikationschef tiltrådte. Det er der mange, der tager del i – også DBUs kommunikationschef. Men vi må klart tage afstand fra de usande, overdrevne og ensidige indslag taget ud af sammenhængene i kampagnen mod DBU og organisationens kommunikationschef”.


Personligt opgør på meget lavt niveau

”DBUs kommunikationschef har – til trods for vanskelige betingelser i forbindelse med store kampe – sikret gode forhold for både de danske og udenlandske medier, som dels tager hensyn til deres arbejdsvilkår, dels tager hensyn til DBUs, trænernes, spillernes og også publikums interesser.

Medierne vil gerne have ubegrænsede muligheder, men vil selvsagt helst være helt uden de begrænsninger, som retningslinierne naturligvis også omfatter. Vi finder det helt uacceptabelt, hvis nogle mediers irritation over vores rammer for samarbejdet skal resultere i personlige kampagner på laveste niveau mod enkeltpersoner i DBU.

Hvis sportsjournalisternes forening derimod ønsker mindre fleksible og mere formelle samarbejdsformer, som vi kender dem fra andre forbund – og dermed andre sanktioner overfor de journalister og fotografer, som bryder de fælles aftaler og retningslinier - vil DBU meget gerne overveje det”, påpeger Jim Stjerne Hansen.


Ikke kendetegnende for samarbejde

DBUs kommunikationschef er ansat med reference til organisationens generalsekretær, og fungerer dels i en strategisk kommunikationsfunktion dels i en operationel funktion i forbindelse med DBUs forskellige arrangementer.

DBUs serviceniveau overfor medierne er meget ankerkendt blandt ikke mindst udenlandske medier, hvilket understreges af DBUs kommunikationschefs internationale opgaver i forbindelse med fodboldturneringer på tre kontinenter gennem de seneste 10 år.

”Jeg har selv overværet forskellige hændelser blandt pressefolk efter landskampene – med eller uden DBUs kommunikationschef i nærheden. Vi tager afstand fra, at TIPS-bladet griber til urigtige gengivelser af en enkelt situation, og videregiver nogle helt forkerte indtryk”, udtaler DBUs formand Allan Hansen, og understreger:

”Vi har altid haft fuld tillid til, at DBUs kommunikationschef, journalisterne og fotograferne selv løser de situationer, de ind imellem bringer sig selv i. I denne situation har DBUs kommunikationschef også levet fuldt op til mine forventninger”.

”Vi anerkender til hver en tid saglig og konstruktiv kritik om vores organisation i massemedierne, men et så personligt rettet angreb er utilstedeligt. Heldigvis er TIPS-bladets metoder ikke karakteristiske for det samarbejdsniveau, vi ellers oplever mellem medierne og DBU. Det er et vigtigt signal at sende til alle i vores organisation”, slutter Allan Hansen.


TV3’s aktive rolle

Hverken TIPS-bladet eller TV3 har gennem tv-billeder kunnet dokumentere anklagerne af én bestemt situation efter EM-kvalifikationskampen Bosnien-Danmark i oktober 2003.

Her tilsidesætter et kamerahold såvel de konkrete aftaler som generelle retningslinier for interviews med spillerne, hvilket er årsag til den situation mellem DBUs kommunikationschef, journalisten og fotografen, som TIPS-bladet vælger at beskrive imod det faktiske hændelsesforløb.

Den pågældende hændelse blev allerede to dage efter afklaret mellem DBUs kommunikationschef og redaktionschefen på tv-stationen.

TV3 spiller efter DBUs opfattelse en aktiv rolle i tilvejebringelsen af historien i TIPS-bladet mere end fem måneder efter.

DBU anser det således som et bevidst led i stationens kampagne mod DBU, at tv-værten Carsten Werge i programmet ”Det’ bare fodbold” allerede mandag aften bragte et print af TIPS-bladets forside, samtidigt med at han fandt det nødvendigt at bedyre, at stationen ikke havde noget med artiklen at gøre.

”Og det er altså ikke noget, vi har fundet på. Det er bare noget, vi er blevet gjort opmærksom på”, påstod Werge!


Samme personkreds

I artiklen benytter journalisten, Jens Jørgen Brinch, der både arbejder for TIPS-bladet og TV3, udtalelser fra hans kollega, studieværtinden Lotte Thor Jensen fra TV3s Onside-program.

”TV3’s studieværter er vist almindeligt kendte for at stramme programmernes indslag op uden hold i virkeligheden. I dette tilfælde tror jeg, de fleste kan gennemskue, hvordan det hele kører i ring med Jens Jørgen Brinch som journalist begge steder, Lotte Thor Jensen som sandhedsvidne og Carsten Werge til at markedsføre kampagnen”, slutter Jim Stjerne Hansen.

TV3 har gennem de seneste tre søndage kørt nogle såkaldt kritiske indslag om DBU i stationens Onside-programmer.

Programmerne kommer rent tidsmæssigt i de første udsendelser efter Onside’s vinterpause, efter DBU i december valgte at indgå en aftale med TV2 om transmissionen af landsholdets hjemmekampe de kommende fire år.

Det er tv-rettigheder, TV3’s direktør Jørgen Madsen efterfølgende har udtrykt stor utilfredshed med, at TV3 ikke fik.

Et skub!


Hændelsen efter landskampen Bosnien-Danmark i oktober 2003, som TIPS-bladet mod bedrevidende udlægger som et "overfald" og "river Line Ernlund omkuld", havde følgende forløb:

Inden kampen aftalte DBUs kommunikationschef Lars Berendt efter normal praksis med tv-reporterne, hvor og hvornår de tilstedeværende danske tv-stationer kunne foretage deres interviews efter kampen.

Lars Berendt anbefalede på baggrund af kampens betydning for begge hold og tilskuere - samt på grund af stadions indretning - et passende sted indendørs og umiddelbart foran det danske omklædningsrum, hvilket ville gøre det lettest at gennemføre interviewene for både spillerne og tv-reporterne.

Reporterne er informeret om, at de efter spillerne har været i omklædningsrummet, og kort har drøftet kampens udfald med landstræner Morten Olsen, efter nogle minutter kan forvente at få spillere til interviews.

TV-reporterne erklærede sig enige i aftalen.

Kort efter kampens afslutning erfarer Lars Berendt, at to danske tv-hold - fra DR1 og TV3 - alligevel tilsidesætter både de internationale regler og de konkret indgåede aftaler to timer tidligere ved at foretage interviews med spillere på banen.

"Jeg er ansvarlig for forløbet af interview-aftalerne både overfor landstræneren, spillerne og tv-folkene, og bad hende derfor stoppe interviewet. Da hun alligevel fortsatte, skubbede jeg reporteren væk", forklarer Lars Berendt.

Under mere organiserede forhold ville det bosniske fodboldforbund eller deres vagter have forhindret, at de danske pressefolk havde fået adgang til banen.

"Det er naturligvis en irrationelt handling fra min side, og for udenforstående kan det nemt opfattes forkert. Men for os, der arbejder i miljøet er skubberi, pufferi, riven og hiven langt fra usædvanligt. Nogle gange er jeg med i det, og i mange andre tilfælde klarer journalisterne og fotograferne "nærkampene", uden jeg er i nærheden. Og så klarer vi selv resten bagefter", beskriver Lars Berendt, og pointerer:

"Der er ikke noget usædvanligt i, at pressefolk udfordrer vores aftaler. Det er sikkert en del af deres professionelle natur. Men det er ikke normalt, at andre pressefolk blander sig i de deraf følgende uoverensstemmelser. Denne hændelse blev afklaret i en telefonsamtale mellem tv-journalistens chef og mig to dage efter, og siden har vi alle betragtet den episode som afsluttet. Og har i øvrigt arbejdet sammen flere gange siden over det sidste godt halve år".

Af samme årsag har DBUs kommunikationschef hidtil ikke fundet anledning til at delagtiggøre andre i hændelsen.Retningslinier for interviews efter landskampe:


De nuværende retningslinier for interviews med landsholdsspillerne og -trænerne er aftalt mellem DBUs kommunikationschef og bestyrelsen i Foreningen Danske Sportsjournalister på et møde i Malmø i maj 1998.

Retningslinierne fremgår her.Tekst: Jacob Wadland

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første