DBU dispenserer for aldersgrænse

Videnskabelig undersøgelse fra Institut for Idræt får DBU til at gå imod UEFA og FIFA. Dispenserer fra den kommende sæson for den internationale aldersgrænse på 45 år for de danske topdommere. Begrænsning i dispensationen på to dommere op til 50 år skal sikre talentudviklingen.

DBU har i en årrække forsøgt at komme af med den internationale aldersgrænse for topdommere.

Blandt andet derfor indledte det danske fodboldforbund allerede for snart 15 år siden et samarbejde med Institut for Idræt på Københavns Universitet, tidligere August Krogh Instituttet.

Opgaven for instituttet bestod i at kortlægge dommernes fysiske belastning under kampene, og derefter udvikle et videnskabeligt baseret fysisk træningsprogram for dommerne.


Nyt trænings- og testindhold

Dommerudvalgets målsætning var at kunne tilbyde dommerne et nyudviklet og specialdesignet træningsprogram bygget op omkring realistiske kampsituationer for dommerne.

Resultatet af undersøgelsen forelå i 1998 i form af det nuværende træningsprogram, hvor DBU tilbyder dommerne en træningsform med fokus på et kamprelevant indhold. Programmet baserer sig blandt andet på intervaltræning, som er langt mindre tidskrævende for den enkelte dommer og langt mere effektivt.

Dommerne kan samtidig tilrettelægge programmet individuelt på en måde, så de kan planlægge deres træning i forhold til deres dommeropgaver samt deres private situation.

Ved samme lejlighed fik DBU lektor Peter Krustrup og professor Jens Bangsbo fra Institut for Idræt til at udvikle en ny, fysisk test for dommerne, der ligesom træningsprogrammet tager udgangspunkt i et kamprelevant indhold.


Forgæves påvirkning af UEFA og FIFA

Det er delelementer fra såvel undersøgelsen som træningsprogrammet, der nu i væsentlig grad eliminerer behovet for en fast, objektiv aldersgrænse for topdommerne.

Det nuværende træningsprogram giver således dommerne bedre mulighed for at holde sig i tilstrækkelig god fysisk form gennem flere år også efter, de er fyldt 45 år.

Den nu 15 år gamle undersøgelse gav DBU et videnskabeligt argument, som det danske fodboldforbund i forskellige sammenhænge - desværre forgæves - har benyttet til at forsøge at overbevise det europæiske fodboldforbund, UEFA, og det internationale fodboldforbund, FIFA, om at ændre eller helt ophæve de objektive, internationale aldersgrænser på 45 år for dommerne, der dømmer i kampe under de to fodboldforbund, det vil typisk sige europæiske klubkampe samt alle venskabs-, kvalifikations- og slutrundelandskampe.

DBU præsenterede første gang forskningsresultaterne for UEFA og FIFA i maj 2006, og denne præsentation er siden fulgt op i flere andre sammenhænge.

”Vi foretrækker helt klart, at vores topdommere kan fortsætte på højeste nationale og internationale niveau, indtil de falder for de fysiske og kvalitetsmæssige krav, som vi stiller til alle vores topdommere uanset deres alder”, udtaler formanden for DBUs Elitedommergruppe, Kaj Østergaard, og fortsætter:

”Desværre har vi endnu ikke fået UEFA og FIFA med os, men vi er klar til at operere uden aldersgrænser og alene bedømme vores topdommerne individuelt ud fra fysiske og kvalitative kriterier.”

Den tidligere danske og internationale topdommer, Peter Mikkelsen, som både er medlem af DBUs Elitedommergruppe og FIFAs dommerudvalg, har dog en begrundet forventning om, at FIFAs dommerudvalg tager emnet op i løbet af det kommende år.


Begrænsning skal sikre talentudvikling

Ufordringen for Elitedommergruppen er derfor fortsat at sikre, at nye og yngre danske dommere får ”spilletid” i Superligaen. Og at pladserne ikke optages af dommere, som er faldet for den internationale aldersgrænse, således at de yngre talenter fortsat kan komme i betragtning til internationale opgaver for UEFA og FIFA på et så tidligt tidspunkt i deres karrierer som muligt til gavn for deres udvikling og dermed for dansk fodbold.

”Vores eneste overvejelse med at bryde den internationale aldersgrænse har været frygten for, at det skal påvirke talentudviklingen herhjemme negativt. Det har vi fundet en fornuftig modus for ved at begrænse dispensationsmuligheden til to dommere. Og at disse dommere i øvrigt vitterligt bidrager til kvaliteten i landets bedste fodboldrække, så dispensationen får en positiv betydning for udviklingen og motivationen hos de yngre dommere,” påpeger Kaj Østergaard, og slutter:

”Det giver stadig god mening med et løbende generationsskifte i den bedste, danske række. For man glemmer lidt, at det netop var aldersgrænsen, som var med til at sikre, at Peter Mikkelsen, Kim Milton Nielsen og senest Claus Bo Larsen kom med i den absolutte internationale top på et forholdsvis tidligt tidspunkt i deres karrierer til gavn og glæde for dansk fodbold.”

Blandt redskaberne til at sikre talentudviklingen ligger en forventning fra DBUs bestyrelse til Elitedommergruppen om, at gruppen skærper fokus på påsætningerne til de pågældende kampe.


Dispensation for to dommere op til 50 år

De nationale fodboldforbund kan frit dispensere fra de internationale aldersgrænser.

”Vi har haft en dialog med de relevante interessenter i vores organisation, og er glade for den opbakning, bestyrelsen nu har givet til dispensationsmodellen for aldersgrænsen, som vi også sammen med klubbernes repræsentanter i Udvalget for Professionel Fodbold er nået frem til,” udtaler formanden for DBUs dommerudvalg, bestyrelsesmedlem Finn Ryberg, med henvisning til beslutningen, der kommer efter en enslydende indstilling fra Dommerudvalget, Elitedommergruppen og Udvalget for Professionel Fodbold.

Det bliver fagfolkene i Elitedommergruppen, der bliver ansvarlig for vurderingen af, hvilke dommere og linjedommere der eventuelt skal tilbydes en dispensation.

Det vil typisk ske umiddelbart efter afslutningen på Superligaen i forbindelse med de halvårlige indrangeringer af dommerne, som baserer sig på de løbende evalueringer af og med dommerne efter hver enkelt kamp i Superligaen samt udviklingssamtalerne med dommerne og de fysiske tests gennem hele sæsonen.


Fra 45 tilbage til 50 år

Den internationale aldersgrænse for topdommerne blev nedsat fra 50 år til 45 år efter VM-slutrunden i Italien i 1990, hvor FIFA rent statistisk dokumenterede, at en væsentlig procentdel af de fejlagtige dommerskøn blev begået af de ældste af dommerne ved slutrunden.

DBU valgte imidlertid i første omgang en dansk aldersgrænse på 48 år, indtil Elitedommergruppen havde sikret et generationsskifte i Superligaen, og siden 2000 har DBU fulgt den internationale aldersgrænse på 45 år herhjemme.

Dispensationen fra aldersgrænsen gives i en tre-årig forsøgsperiode, hvor aldersgrænsen for de op til to dommere over 45 år løftes til op til 50 år. Dispensationen gælder også for linjedommerne, hvor op til 20% af linjedommerne kan fortsætte, frem til de også senest fylder 50 år.

Blandt de nuværende 14 Superligadommere falder Claus Bo Larsen og Nicolai Vollqvartz for den internationale aldersgrænse ved udgangen af denne Superligasæson.

FIFA-linjedommer Torben Jensen er den eneste blandt DBUs nuværende 10 FIFA-linjedommere, som falder for den internationale aldersgrænse til næste sommer.

 

Læs også:

DBU mod aldersgrænser

Af: Lars Berendt - 28. august 2010, 16:18

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første