Randers FC afvist

DBUs appeludvalg har afvist at behandle anke fra Randers FC. Den tidligere Superligaklub er ikke part i sag om kontraktforhold mellem Lyngby Boldklub og Kim Aabech.

Lyngby Boldklub A/S blev onsdag den 1. juni idømt en misbilligelse samt en bøde på 75.000 kroner for at have bragt fodboldspillet i miskredit.

DBUs disciplinærudvalg fandt det godtgjort, at klubbens procedurer omkring indgåelsen og underskrivelsen af aftaler, tillæg og arbejdsdokumenter med spilleren Kim Aabech var stærkt kritisable.

Forholdene var kommet til DBUs kendskab som følge af kontraktforhandlinger mellem Randers FC og Kim Aabech, som begge parter siden blev idømt bøder for. Denne sag byggede på dokumentation, som i stor udstrækning var fremlagt af Randers FC, og som Lyngby Boldklub siden blev dømt for.

Torsdag den 9. juni indbragte Randers FC disciplinærudvalgets afgørelse for DBUs appeludvalg med påstand om, at sanktionen overfor Lyngby Boldklub skulle skærpes således, at Lyngby Boldklub dømtes som taber af samtlige de turneringskampe, hvor Kim Aabech havde spillet på Lyngby Boldklubs superligahold efter den 5. december 2010, som Randers FC mener, er tidspunktet for indgåelsen af de aftaler mellem Lyngby Boldklub og Kim Aabech, som klubben skal sanktioneres for.

Herudover nedlagde Randers FC endvidere påstand om, at Lyngby Boldklubs tilladelse til at drive kontraktfodbold skulle inddrages.    

DBUs appeludvalg har i dag afvist Randers FC’s klage med den begrundelse, at klubbens interesse i sagen udelukkende knytter sig til følgevirkningen af den sanktion, som Lyngby Boldklub kan idømmes.

Appeludvalget finder på den baggrund ikke, at Randers FC kan anses som part i sagen.

DBU har på given foranledning ved flere, tidligere lejligheder – og uden at tage stilling til det eventuelle skyldsspørgsmål og eventuelle sanktioner i sagen om kontrakt- og lønforholdene mellem Lyngby Boldklub og Kim Aabech - afvist, at Kim Aabech ikke skulle have været spilleberettiget for Lyngby Boldklub, idet der eksisterer en af DBU godkendt, gældende standardspillerkontrakt mellem parterne.

Nærværende nyhed er en redaktionel bearbejdning af kendelsen, som fremgår formelt og kan læses i sin helhed her:

Kendelse: Randers FC

Læs også:

Misbilligelse og bøde til Lyngby Boldklub
Bøder til Randers FC og Kim Aabech 
Kim Aabech har ikke spillet ulovligt
DBU undersøger kontraktforhold

Af: Lars Berendt - 21. juni 2011, 15:59