Baneløber-sag afsluttet med forlig

Ronni Nørvig har taget imod et forlig på 250.000 kroner. DBU udtrykker tilfredshed med de principielle afgørelser i to retsinstanser og forliget med den pågældende.

DBU har fredag afsluttet den såkaldte ”baneløber-sag”.

Det er sket med indgåelsen af et forlig med Ronni Nørvig og hans nye advokat.

Forliget indeholder en aftale om betaling af 250.000 kroner til DBU. Beløbet er blandt andet beregnet på baggrund af Ronni Nørvigs privatøkonomiske situation, herunder at han modtog 100.000 kroner før skat i honorar fra den danske tv-station, Kanal 5, for at fortælle om sin forseelse i sommeren 2007.

Ronni Nørvig har anerkendt sin erstatningspligt som en del af forliget, der blandt andet indeholder klausuler om betalingsforpligtelse og en afdragsordning.
 

Ronni Nørvig afviste forlig før landsretsdom

Som det er bekræftet af Ronni Nørvig selv, afviste han før hovedforhandling i landsretten et favorabelt forlig.

Begge retsinstanser har fundet baneløberens handling ansvarspådragende og erstatningspligtig.

Byretten fastsatte erstatningens størrelse til 900.000 kroner, landsretten fastsatte den forrige tirsdag til 1,8 millioner kroner brutto.

”Vi sætter med forliget handling bag vores ord om, at det var det principielle i dommene - at Ronni Nørvigs tåbelige handling er ansvarspådragende – der var det vigtigste for os. Og at vi derefter ville være villige til at forhandle en aftale på plads med den pågældende,” udtaler kommunikationschef Lars Berendt, og uddyber:

”På baggrund af vores indsigt i hans økonomiske forhold har vi afskrevet et beløb i millionstørrelsen af erstatningsbeløbet, og glæder os over, at vi dermed medvirker til at få afsluttet en ulykkelig sag, som uden tvivl har haft store, personlige konsekvenser for Ronni Nørvig.”
 

Unuanceret debat

DBU finder det tilfredsstillende for begge parter, at der nu bliver sat et punktum i den mere end fire år lange sag, som har skabt stor debat i Danmark. Men fodboldforbundet finder også, at debatten til tider har været forholdsvis unuanceret og bygget på forkerte facts.

For eksempel var Parkens sikkerhedskoncept godkendt af UEFA, og levede dermed op til international standard. Samtidig bliver der kun serveret letøl til kvalifikationskampe i Parken.

DBU tager i øvrigt afstand fra den heksejagt, som nogle medier indledte på den Ronni Nørvig i dagene efter hans overfald på dommeren og den stemning, dele af pressen dermed var med til at piske op imod ham.

DBU opretholder baneløberens karantæne til landskampe på hjemmebane indtil sommeren 2013, hvilket er på niveau med karantæner for tilsvarende overtrædelser i international fodbold.

For så vidt angår landskampe i udlandet er DBU forpligtet til at kategorisere ham som ”kendt urostifter”.

FAKTA BOKS

Det kan endvidere til den generelle forståelse for sagens rette sammenhæng oplyses, at;

 • DBU er som fodboldforbund formelt ansvarlig for gennemførelsen af forbundets kvalifikationskampe i Parken. Parken er reelt ansvarlig for opretholdelsen af sikkerheden. Udgiften hertil dækkes blandt andet gennem DBU’s afgift til Parken.
   
 • Sikkerhedsniveauet til landskampene i Parken vurderes ud fra historiske betragtninger og erfaringer fra tidligere kampe mod sammenlignelige modstandere. DBU har tidligere oplevet baneløbere, men ingen af disse har haft voldelige hensigter.
   
 • Parkens sikkerhedskoncept til EM-kvalifikationskampen Danmark-Sverige den 2. juni 2007 var aftalt mellem Parken og DBU, og blev godkendt af det europæiske fodboldforbund, UEFA, på organisationsmødet om formiddagen.
   
 • Det gældende sikkerhedskoncept ved den pågældende kamp var aftalt mellem DBU og Parken og godkendt af UEFA på grund af den positive historik for gennemførelsen af landskampe i Parken. På baggrund af baneløbersagen har Parken siden revideret sit sikkerhedskoncept.
   
 • UEFA idømte DBU en bøde på 281.400 kroner samt pålæg om at spille de efterfølende to EM-kvalifikationskampe (mod Spanien og Liechtenstein) på et stadion 250 kilometer fra Parken. Derudover idømte UEFA også DBU en betinget frakendelse af Parken som hjemmebane til og med udgangen af 2011.
   
 • Det er ifølge UEFAs og FIFAs regler ikke tilladt at sælge alkohol til kvalifikationskampe i de to forbunds turneringer. Det udskænkede fadøl i Parken har derfor til disse kampe ikke den sædvanlige alkoholprocent for den type øl.
   
 • Københavns Byret har ved tidligere lejligheder fastslået skyldsspørgsmålet for overtrædelser af ordensreglementet til landskampe. Den nu endeligt afsluttede sag er imidlertid den første, hvor en tilskuer begik en voldelig handling mod en af kampens aktører, og hvor konsekvenserne af en tilskuerepisode i forbindelse med en landskamp påførte det danske fodboldforbund et indtægtstab i millionstørrelsen.
   
 • I en strafferetlig sag blev baneløberen af byretten idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste for forsøg på vold samt for ulovlig indtrængen. Anklagemyndigheden ankede imidlertid dommen til landsretten, som skærpede den til 20 dages ubetinget fængsel for forsøg på vold og ulovlig indtrængen.
   
 • DBU havde oprindeligt til sagen i byretten opgjort sit tab til 1,6 millioner kroner, byretten tilkendte DBU 900.000 kroner i erstatning. Idet baneløberen valgte at anke denne dom, opgjorde DBU’s statsautoriserede revisor tabet til 2,2 millioner kroner, hvorfor det var dette beløb, DBU førte dokumentation for ved ankesagen. Landsretten fandt det imidlertid kun godtgjort, at indtægtstabet var på 1,8 millioner kroner.

 

Af: Jacob Wadland - 20. januar 2012, 16:46