Lyngby mister Superligalicens

Utilstrækkelige stadionforhold fratager Lyngby Boldklub holdets licens og dermed muligheden for at fortsætte i superligaen i den kommende sæson. Blokhus FC mister med samme begrundelse licensen i 1. division og tilsvarende muligheden for at spille i Betsafe Ligaen til efteråret.

To klubber formåede ikke at opnå licens, da DBU’s klublicensudvalg mandag gennemgik ansøgningerne fra de 12 superligaklubber samt de 14 klubber i 1. division.

Fra superligaen drejer det sig om Lyngby Boldklub, der efter sidste års gennemgang kun fik licens til Superligaen på dispensation, da klubben heller ikke dengang opfyldte punkt 7.4.6 i ”Manualen for Superligaen i Herre-DM” om en kapacitet på mindst 3.000 individuelle siddepladser på stadion.

Dette forhold har klubben ikke formået at udbedre siden, og der forligger ingen planer om forbedringer. Da klubben heller ikke opfylder punkt 7.4.8 om, at stadion skal være udstyret med et varmeanlæg under banen, kan DBU’s Klublicens udvalg ikke tildele klubben licens til Superligaen for den kommende sæson.

I begrundelsen for afslaget understreger klublicensudvalget, at klubben tidligere var informeret om, at en licens kunne have været tildelt, såfremt klubben kunne dokumentere, at der var iværksat konkrete tiltag på at opfylde kravet om antal individuelle siddepladser, samt at et varmeanlæg ville være på plads efter afslutningen af indeværende sæson.

Denne dokumentation har klubben ikke indsendt til klublicensudvalget før behandlingen af klubbens licensansøgning.

Med afslaget på licens til Superligaen kan Lyngby Boldklub uanset klubbens sportslige placering ikke indrangeres til at spille i Superligaen den kommende sæson.

Forholdene omkring tvangsnedrykning, som afhænger af klubbens placering ved sæsonens afslutning, er beskrevet i kapitel 3.4 i ”Manualen for Superligaen.”

De øvrige klubber i Superligaen har alle modtaget licens.


Ingen licens til Blokhus FC

Efter at en klublicens har været et krav for at spille i den bedste række siden 2004/05 sæsonen, er deltagelse i Betsafe Ligaen i den kommende sæson efter en prøveperiode på et år for første gang betinget af modtagelse af en DBU Licens til 1. division.

13 af de 14 ansøgere om klublicens til 1. division fik tildelt licens ved DBU klublicensudvalgs gennemgang af ansøgningerne. Eneste undtagelse var Blokhus FC, idet klubben ikke opfyldte kravene i punkt 7.4.1 og 7.4.6 i ”Manual for 1. division i Herre-DM”, idet stadion ikke er omkranset af en effektiv aflukning, som er krævet i punkt 30 i ”Krav til danske fodboldstadioner”, samt at der på stadion ikke forefindes individuelle siddepladser overhovedet, hvor minimumskravet er 300 pladser.

I afslaget på licens hæfter DBU’s klublicensudvalg sig ved, at klubben allerede den 10. december 2010 blev orienteret om oprettelsen af licenssystemet for 1. division, da klubben dengang befandt sig i 2. division. Da Blokhus FC rykkede op i 1. division i sommeren 2011 fik klubben den 23. juni 2011 endnu engang fremsendt den samme manual med følgebrev, og endelig modtog licensansøgeren manualen for 2012/2013 den 8. december 2011, hvori stadionkravene endnu engang fremgik

Dermed har Blokhus FC haft mindst 14 måneder til at forberede en forbedring af stadionforholdene inden sæsonen 2012/2013.

DBU’s klublicens udvalg er ved afgørelsen bekendt med en tilkendegivelse fra Jammerbugt Kommune, om at man over en fem-årig periode vil arbejde for diverse stadionforbedringer herunder etablering af en tribune, såfremt klubben forblev i 1. division. Men ved licensansøgningen forelå der ikke den nødvendige dokumentation for konkrete tiltag til forbedringer af stadionforholdene i den nærmeste fremtid.

På nuværende tidspunkt med syv runder tilbage befinder Blokhus på 13. pladsen i Betsafe Ligaen med 10 point op til AB på 11. pladsen.

Afgørelsen betyder dog, at klubben uanset forløbet af de kommende kampe ikke vil kunne fortsætte i Betsafe Ligaen i den kommende sæson og dermed tvangsnedrykkes til 2. division.

Forholdene omkring tvangsnedrykning afhænger af klubbens placering ved sæsonens afslutning og er beskrevet i kapitel 3.4 i ”Manualen for 1. Division.”

De to klubber kan begge skriftligt anke afgørelse til Klublicenssystemets appeludvalg for Herre-DM, jævnfør punkt 2.3.2.3 i Manual for Superligaen og punkt 2.3.2.3 i Manual for 1. division i Herre-DM.

Anken skal være DBU i hænde senest tirsdag den 15. maj


Baggrund

DBU’s klublicens blev etableret af DBU’s bestyrelse før sæsonen 2004/05 for superligaen. Klublicens for 1. division har i sæsonen 2011/12 været en prøveperiode. Sæsonen 2012/13 er første år, hvor erhvervelse af en klublicens er et krav for deltagelse i landets næstbedste række.

Formålet med DBU’s klublicenssystem er blandt andet at sikre et passende ledelses- og organisatorisk niveau, hvor klubbernes sportslige infrastruktur tilpasses med henblik på at tilbyde spillere, tilskuere og repræsentanter fra medierne passende, veludstyrede og sikre faciliteter, samt at forbedre klubbernes økonomiske formåen og øge deres gennemsigtighed og troværdighed.

Det sker i praksis ved at klubberne i de to øverste rækker skal opfylder en række sportslige-, administrative-, facilitetsmæssige-, juridiske- og økonomiske krav beskrevet i ”Manualen for Superligaen i Herre-DM” samt i Manualen for 1. division i Herre-DM

Hjemlen i DBU’s klublicens ligger i DBU’s love § 3,6 og 3,7: http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/DBUs%20love.aspx  

Mens kravene til superliga- og 1. divisionsklubberne er beskrevet i de to klubmanualer, som kan ses her: http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/Love_og_regler/Landsdaekkende_turneringer/Licenssystemet.aspx  


DBU’s Klublicens udvalg

Udvalget består af Jesper Jørgensen (formand), Peter Iversen og Anders Holkmann Olsen, samt Poul Gilling, Laura C. Petersen og Kenneth Reeh fra DBU’s administration.


Tidligere nyheder

Nyhed 4. maj 2011: Grønt lys til samtlige superligaklubber: http://www.dbu.dk/Nyheder/2011/Maj/Licens_Superliga_2011.aspx  

Nyhed 4. maj 2010: Licens til 11 SAS Ligaklubber: http://www.dbu.dk/Nyheder/2010/Maj/licens_til_11_sas_ligaklubber.aspx  Af: Jacob Wadland - 01. maj 2012, 11:16