Teknisk fejl bag tilbagegang i medlemstal

Fodbolden har efter flere år med konstant medlemsfremgang oplevet stagnation. Formelt frafald på 4,3 procent skyldes mest sandsynligt registreringsfejl sidste år.

Fodbold har de seneste mange år udvidet sin position som Danmarks ubetinget mest populære foreningsidræt med konstant medlemsfremgang.

Med 341.342 aktive fodboldspillere i 2013 er fodbold også stadig den suverænt største sportsgren herhjemme. Men for første gang siden 2006 er medlemstallet formelt set faldet.

De nyeste medlemstal fra Danmarks Idræts-Forbund (DIF) viser således en tilbagegang fra 356.754 i 2012 til 341.342 i 2013. Det svarer til et fald på 4,3 procent.

Én af de primære forklaringer på det umiddelbart markante frafald skal dog tilskrives tekniske registreringsfejl sidste år, hvor medlemstallet tilsyneladende voksede med hele 13.799 spillere på blot et år.

Fejlen er først blevet opdaget nu i forbindelse med dette års medlemsregistrering i det nye Centrale ForeningsRegister (CFR), der er en fælles portal for alle idrætsforeninger i Danmark. Registeret er for første gang blevet benyttet i år.

”Vi har med kvalitetskontrollen i vores nye Centrale ForeningsRegister (CFR) erfaret, at der har været fejl i nogle fodboldklubbers medlemsregistrering sidste år, hvilket er en stor del af forklaringen på fodboldens medlemstilbagegang i år. En del flerstrengede foreninger indberettede ved en fejl deres samlede medlemstal som fodboldafdelingens medlemstal til DIF sidste år, hvilket vi beklageligvis ikke opdagede,” forklarer Jan Darfelt, udviklingskonsulent i DIF og formand for CFR-styregruppen.

DIF forsikrer, at fejlene kun er knyttet til medlemsregistreringen sidste år, og at medlemstallene generelt er pålidelige.

Forklaringen ligger i, at tre forskellige registreringssystemer er blevet benyttet de seneste tre registreringsår, hvilket altså har givet udfald. 2011 var sidste år, der blev registreret manuelt, i 2012 var registreringen et valg mellem skema og på portal, mens den nyeste registrering er foregået via det nye Centrale ForeningsRegister, hvor medlemstallene registreres pr. aktivitet.


Medlemstal på 2011-niveau

Med registreringsfejlene i 2012, hvor samtlige kategorier – både børn, unge og voksne – tegnede sig for en markant fremgang, kan 2012 ikke benyttes som et validt sammenligningsgrundlag.

I stedet giver det mening at se på 2011-tallene for at vurdere de nyeste medlemstal.

I 2011 blev der registreret 342.955 fodboldspillere, hvilket næsten er identisk med den nyeste opgørelse på 341.342. Forskellen er på 1.613 spillere, der svarer til 0,47 procent, og gør sig gældende på både herre- og kvindesiden, der er faldet med henholdsvis 891 og 722 spillere.

Et yderligere kig på 2011- og 2013-tallene viser, at forskellene i de enkelte kategorier er marginale.

Antallet af fodboldspillere under 19 år er steget med 1,35 procent fra 231.262 til 234.394 i perioden, antallet af 19-24-årige er faldet med 781 spillere eller 2,16 procent, mens kategorien af voksne over 24 er faldet med 5.964 spillere eller 7,70 procent.

Dermed er der mere retvisende tale om en stagnering i antallet af danske fodboldspillere i de seneste år, hvis 2012 fjernes fra statistikken.

Stagneringen kan blandt andet tilskrives de faldende fødselstal, der forventeligt ville ramme fodboldens ellers stabile fremgang gennem de seneste 20 år på et tidspunkt.

”Det er beklageligt med de fejlagtige indrapporteringer, for vi baserer naturligvis vores evalueringer på blandt andet de tilgængelige statistikker,” udtaler breddechef i DBU, Steen Jørgensen, og uddyber:

”Vi var nok mere overraskede over den markante fremgang sidste år, end vi er over den tilsvarende tilbagegang på papiret i år. Så vi fortsætter med at arbejde stenhårdt for at fastholde de nuværende og tiltrække nye fodboldspillere med et konstant fokus på optimering af aktiviteter, spiludbud og uddannelser.”

Se yderligere detaljer i medlemsstatistikken herunder, i DBU's samlede oversigt eller på DIF’s hjemmeside.

Medlemstallene de seneste tre år:

Årstal Klubber Herrer Kvinder <19 19-24 >24 I alt
2013** 1672 270.791 70.551 234.394 35.395 71.553 341.342
2012
1635
278.865
77.889
241.436 37.462
77.856 356.754
2011 1647 271.682 71.273 231.262 36.176 77.517 342.955
2010 1618 254.551 66.671 213.358 34.140 73.725 321.222
2009 1618 249.938 63.736 207.124 33.317 73.233 313.674
2008 1594 245.451 61.160 201.317 32.638 72.656 306.611
2007 1620 244.955 59.719 198.658 32.431 73.585 304.674

OBS! 2013-tallene angiver reelt antallet af spillere i 2012, men da tallene først offentliggøres i april, angives de på denne måde.

Læs mere
Stor fremgang i svømning og gymnastik (DIF-nyhed 15. april 2013)
Fælles medlemsregistrering er en realitet (DIF-nyhed 15. april 2013)
Medlemstal på ny portal (DBU-nyhed 3. december 2012)
DBU's medlemstal 1910-2013

Af: Marianne Løth Pedersen - 15. april 2013, 13:58