Jesper Møller er formandskandidat

DBU’s næstformand, Jesper Møller, er klar til at efterfølge Allan Hansen, når fodboldforbundets nuværende formand træder tilbage 1. marts 2014.

Dansk Boldspil-Union (DBU) skal have ny formand til marts 2014.

På bestyrelsesmødet lørdag meddelte næstformand Jesper Møller sin kandidatur til formandsposten.

”Jeg er meget glad for den opbakning, jeg har mødt hos de personer og grupper, jeg har talt med om mit mulige kandidatur i løbet af sommeren. På den baggrund har jeg her i formiddag meddelt mine kolleger i bestyrelsen, at jeg vil stille op til formandsposten,” udtaler Jesper Møller, og uddyber:

”DBU er inde i en spændende omstrukturering og udvikling, som jeg fortsat gerne vil være en del af enten i min nuværende position som næstformand eller som ny formand.”

”Formandsposten i DBU er en politisk tillidspost, og valgprocessen kræver respekt for de demokratiske principper i vores organisation. Derfor vælger jeg at meddele mit kandidatur på nuværende tidspunkt. Men jeg vil gerne minde om, at DBU’s formand frem til marts fortsat hedder Allan Hansen,” slutter Jesper Møller.

Jesper Møller, 50 år, har siden 1993 været medlem af bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub af 1885 og siden 2000 været formand for amatørafdelingen og siden 1993 været medlem af bestyrelsen i AaB A/S. Han blev valgt til DBUs bestyrelse i 1998 som repræsentant for superligaklubberne. Han blev næstformand i 2004, da posten ekstraordinært og for første gang i 14 år skulle besættes efter Henning R. Jensens beslutning om at forlade næstformandsposten, bestyrelsen, repræsentantskabet og sine udvalgsposter midt i sin to-årige valgperiode.

Jesper Møller er advokat med møderet for højesteret.

Allan Hansen fortsætter internationalt

Fodboldforbundets nuværende bestyrelsesformand, Allan Hansen, 64 år, træder tilbage i forbindelse med udløbet af sin nuværende valgperiode ved DBU’s repræsentantskabsmøde i 2014 efter 12 år som politisk ansvarlig for forboldforbundet.

Allan Hansen blev inden sommer genvalgt som medlem af det europæiske fodboldforbunds, UEFA’s, Excecutive Committee og som medlem af det internationale fodboldforbunds, FIFA’s, Audit & Compliance Committee, og fortsætter sit internationale arbejde.

Han fortsætter derfor på sine internationale tillidsposter som medlem af det europæiske fodboldforbunds, UEFA’s, Excecutive Committee og som medlem af det internationale fodboldforbunds, FIFA’s, Audit & Compliance Committee de kommende fire år.

Tidspunktet for offentliggørelsen af Allan Hansens beslutning om ikke at genopstille efter tre perioder som formand i juni skal også ses i relation til hensynet til den demokratiske proces, som beslutningen medfører.

Offentliggørelsen trekvart år inden, Allan Hansens nuværende valgperiode udløber, betragtes som den kortest mulige periode i forhold til drøftelserne om og opstillingen af kandidater til formandsposten, som skal være indgivet senest 31. december.

Formandskandidater inden årets udgang

Den kommende formand skal i henhold til DBU’s love vælges blandt de 145 medlemmer af DBU’s øverst besluttende organ, repræsentantskabet.

Kandidater til formandsposten skal i henhold til foreningens love opstilles senest den 31. december, og vil som minimum blive præsenteret på DBU’s hjemmeside, dbu.dk, fra måneden inden valget på kommende repræsentantskabsmøde lørdag den 1. marts 2014.

Den nye formand vil dermed have den fodboldpolitiske baggrund og et erfaringsgrundlag fra den foreningsmæssige og politiske del af organisationen, som gør det muligt for vedkommende umiddelbart at kunne medvirke til at sikre videreførelsen af de intentioner, der ligger bag den nye politiske struktur med dens tre politiske lag – repræsentantskabet, bestyrelsen, udvalget for professionel fodbold og breddeudvalget - samt de forskellige fagudvalg og -grupper.

Relaterede nyheder:

Planlagt generationsskifte
Ny formand og generalsekretær til vinter

 

Af: Lars Berendt - 31. august 2013, 13:39