Halvt års karantæne for spil på egen kamp

Matchfixing: Kristoffer Wichmann, FC Vestsjælland, idømt et halvt års karantæne for minimum 18 spil på egen kamp, forsøg på sløring og undladelse af at samarbejde om sagens opklaring. DBU kan ikke føre bevis for Niveau 2-matchfixing.

DBU’s Disciplinærudvalg har mandag afsagt kendelse i en sag om matchfixing af en kamp spillet i august 2011.

DBU har arbejdet på sagen siden september 2011, men fik først afgørende gennembrud i den aktuelle sag i marts og juni 2012.

Der er tale om den første sag om matchfixing herhjemme, som har været undersøgt som foregået på det såkaldte Niveau 2, hvilket er defineret som bookmaking i ”organiseret fællesskab”.

DBU har haft kendskab til sagen siden onsdag den 31. august 2011, da Danske Spil kontaktede fodboldforbundet med oplysningen om, at spiludbyderen havde konstateret et usædvanligt spillemønster omkring kampen mellem Vanløse IF og Hvidovre IF i DBU’s Landspokalturneringen, dengang Ekstra Bladet Cup.

Undersøgelserne har også drejet sig om kampen samme dato i samme turnering mellem Ballerup/Skovlund Fodbold (BSF) og FC Vestsjælland.

Uregelmæssigt spil
Danske Spil kunne oplyse, at der var placeret væddemål på, at Hvidovre ville vinde kampen med et samlet indskud på i alt cirka 90.000 kroner.

Det var specielt placeringen af væddemål på 96 kuponer på 500 kroner hver placeret hos 11 forskellige forhandlere i København til et samlet indskud på 48.000 kroner, der vakte spiludbyderens interesse.

Indskuddene hos hver enkelt forhandler var fast på enten 4.000 eller 4.500 kroner, og blev dermed holdt under grænsen for indskud hos samme forhandler på 5.000 kroner, som i henhold til Danske Spils sikkerhedsprocedurer på daværende tidspunkt udløste automatisk kontrol af mulige uregelmæssige spil.

De 96 kuponer indeholdt imidlertid et mønster, som vakte Danske Spils opmærksomhed.

Det var tillige usædvanligt, at serien af indskud, som foregik over to dage med indleveringen af 36 kuponer hos fire forskellige forhandlere tirsdag den 30. august, fortsatte med samme spilmønster, selv efter Danske Spil på kampdagen onsdag den 31. august 2011 på grund af det usædvanlige spilmønster valgte at nedsætte odds på kampen fra 2,20 for en sejr til Hvidovre hele tre gange til sluttelig odds 1,70. Til trods for den markante nedsættelse af odds’ene fortsatte indskuddene, hvorefter Danske Spil valgte at lukke helt af for yderligere indskud nogen tid inden kampstart.

De første 36 kuponer fra 30. august blev indleveret hos fire forskellige forhandlere i samme område på Frederiksberg – Falkoner Alle 52, Falkoner Alle 33, Værnedamsvej 17 og Frederiksberg Alle 2 - inden for et tidsrum af 18 minutter fra klokken 13.43 til klokken 14.01. 

De sidste 60 kuponer blev indleveret på kampdagen den 31. august hos syv forskellige forhandlere på Vesterbro og i den Indre By – Studiestræde 67, Store Kongensgade 89, Store Kongensgade 116, Kronprinsessegade 55, Istedgade 41, Vesterbrogade 74 og Vesterbrogade 139 - inden for et tidsrum på 124 minutter fra klokken 09.25 til klokken 11.29. 

Kuponer indleveret hos fem af de 11 forhandlere indeholdt også kombinationer med kampen mellem BSF og FC Vestsjælland.

Der var gevinst på alle 96 kuponer til en samlet præmie på knap 100.000 kroner.

Mistanke
Mistanken om uregelmæssigheder baserede sig som udgangspunkt på den usædvanlige fordeling af indskuddene hos 11 forskellige forhandlere indenfor et overskueligt geografisk område og det tilsvarende udsædvanlige spilmønster.

Denne mistanke blev yderligere forstærket af det forhold, at medarbejdere – de såkaldte odds-sættere - hos Danske Spil rutinemæssigt forud for kampene har kontakt til de pågældende trænere eller klubber som led i fastsættelsen af selskabets odds.

Vanløses daværende cheftræner, Michael Madsen, oplyste forud for pokalkampen mod Hvidovre, at han forventede at stille med stærkeste opstilling til kampen mod Hvidovre. I kampreferatet på Vanløse IF’s egen hjemmeside blev holdopstillingen fra pokalkampen mod Hvidovre IF efterfølgende benævnt et ”B-hold”.

Danske Spil havde i tre tidligere tilfælde registreret usædvanlige spillemønstre på Vanløses kampe.

Ingen forsøg på præmieudbetaling
På den baggrund valgte Danske Spil den 31. august 2011 at spærre for præmieudbetalingen på de pågældende kuponer hos forhandlerne.

Dermed ville den eller de pågældende spillere være nødsaget til at kontakte Danske Spil direkte for at få udbetalt gevinsten, og derved ville identiteten på den eller de pågældende ihændehavere af kuponerne blive klarlagt.

Danske Spil kunne endvidere oplyse, at der ved tidligere lignende spil i København havde fundet tilsvarende indskud sted samtidigt i to andre områder af landet.

DBU rettede på baggrund af sin viden henvendelse til det europæiske fodboldforbund, UEFA, der den 20. september 2011 kunne afvise, at der var observeret usædvanlige spil omkring kampen mellem Vanløse og Hvidovre andre steder i hverken Europa eller Asien.

På baggrund af blandt andet denne viden fra Danske Spil og UEFA betragtede DBU sagen som mulig matchfixing på Niveau 2 – organiseret fælleskab” – indenfor landets egne grænser.

På et møde tirsdag den 25. oktober 2011 måtte Danske Spil og DBU imidlertid konstatere, at der på dette tidspunkt ikke var tilstrækkelige oplysninger til at arbejde videre med i sagen, idet Danske Spil ikke havde modtaget henvendelser fra personer, der ønskede at indkassere hele eller dele af gevinsterne på de i alt 96 kuponer.

I de efterfølgende fem måneder var der fortsat ingen, der gør krav på udbetaling af gevinsterne på nogle eller alle kuponerne.

Gennembrud
Det første gennembrud i sagen kommer i marts 2012, hvor to kvinder i separate men enslydende breve henvender sig til Danske Spil hver især vedlagt ni kuponer, der alle er indleveret den samme dag 30. august 2011. De 18 kuponer omfatter alle kombinationer med kampen Vanløse-Hvidovre fra den 31. august 2011, og repræsenterer indskud for i alt 9.000 kroner.

Kvinderne påstod begge skriftligt, at de havde forsøgt at indløse kuponerne hos en forhandler, men de havde fået oplyst, at der var en teknisk fejl vedrørende spillet, og de derfor skulle indsende kuponerne direkte til Danske Spil. Idet alle præmiesøgninger hos forhandlerne registreres elektronisk, kunne Danske Spil trods kvindernes påstand afvise, at kuponerne var blevet præmiesøgt hos forhandlere.

Danske Spil fandt imidlertid ingen forhold i selskabets forretningsbetingelser, der kunne forhindre udbetalingen af gevinsterne på kuponerne til ihændehaverne.

DBU kunne på denne baggrund ikke komme videre med sagen.

Men i juni kontaktede Danske Spil igen DBU, idet selskabet havde fået en ny henvendelse vedrørende kuponerne spillet den 30. og 31. august 2011. Denne gang var det en yngre mand, som henvendte sig personligt i receptionen hos Danske Spil, hvor han afleverede 17 af de i alt 96 ovennævnte vinderkuponer til et samlet indskud på 8.500 kroner.

Den pågældende, yngre mand kunne ikke forklare overfor Danske Spil, hvor han havde købt spillene, men at han ofte havde kvitteringer med gevinster liggende til en dag, hvor han havde lyst til at hæve pengene. Han oplyste tillige, at han havde præmiesøgt en af vinderkuponerne hos en forhandler. Danske Spil kunne imidlertid i lighed med kvindernes tilsvarende påstand konstatere, at dette heller ikke har været tilfældet.

Med de tre henvendelser havde Danske Spil nu modtaget vinderkuponer fra fire forhandlere med indskud på i alt 17.500 kroner.

The smoking gun
Væsentligt for sagens drejning var imidlertid en sammenhæng mellem systemerne på en kupon afleveret hos Danske Spil af den unge mand i juni og en kupon, den ene af kvinderne havde indsendt til Danske Spil i marts.

Kuponen fra den unge mand var angiveligt indleveret af ham hos én forhandler på Falkoner Alle 52 tirsdag den 30. august klokken 13.43, og den var identisk med systemet på den ene af de kuponer, den ene af kvinderne angiveligt skulle have indleveret hos én anden forhandler på Falkoner Alle 33 fire minutter senere samme dag klokken 13.47. Alle spillene omfatter de samme kombinationer på de samme fire kampe, herunder kampene Vanløse–Hvidovre og BSF–FC Vestsjælland.

På den baggrund beslutter DBU sig for at genåbne undersøgelsen af sagen.

Idet personregisterloven fortsat forhindrede Danske Spil og DBU i at oplyse identiteten på de pågældende, aftaler de to parter, at spilleselskabet skal rette henvendelse til de tre personer, som har fået udbetalt gevinsterne, for at opnå deres accept på, at Danske Spil kan oplyse deres navne og adresser til DBU.

De to kvinder accepterer, mens den unge mand afviser, at Danske Spil må udlevere hans navn til DBU.

Torsdag den 12. juli deltager de to kvinder, CM og RT, i en samtale med DBU's sikkerhedschef, Henrik Kjær Jensen. I første del af samtalerne afviser de begge blankt, at de skulle have spillet eller ageret i en anden persons navn.


Forbeholdt indicierne - antal spilkombinationer på netop én af de kampe, som RT og CM havde spillet på, tidsintervallet mellem indleveringen af de mange kuponer, afleveringsstederne, at ingen af deres kuponer har været præmiesøgt trods påstand om det modsatte samt, at kuponerne først er indløst syv måneder efter kampene/gevinsterne - indrømmede RT, at hun havde talt usandt.

Hun forklarede, at det ikke var hende og CM, der har foretaget spillene. CM blev orienteret om RTs erkendelse, og bekræftede også, at de ikke selv havde foretaget spillet, men derimod indløst kuponerne for en god ven. Efter lidt betænkningstid afslørede de Kristoffer Wichmann som den person, der havde bedt dem indløse kuponerne for sig, deres relationer til ham gennem hans kæreste samt, at de ville blive betalt 500 kroner for ulejligheden.

DBU’s sikkerhedschef kunne med sin nye viden om identiteten på de to kvinder konstatere, at de var venner med Kristoffer Wichmann på det sociale netværk, Facebook.

Et halvt års karantæne
Kristoffer Wichmann blev skiftet ind i kampen BSF-FC Vestsjælland efter 56 minutter onsdag den 31. august 2011.

I det omfang, Kristoffer Wichmann har spillet på udfaldet af kampen mellem BSF og FC Vestsjælland den 31. august 2011, har han således overtrådt DBU's etiske kodeks.


En tilsvarende bestemmelse findes i Standardspillerkontrakten § 4.1. I november 2011 er disse regler udbygget med bestemmelserne i Cirkulæret om Matchfixing. Overtrædelsen kan sanktioneres i henhold til DBU’s love § 30.1 (a).

DBU’s Disciplinærudvalg besluttede på dets møde den 5. september 2012 at realitetsbehandle sagen.

Det blev besluttet at indkalde Kristoffer Wichmann, Michael Madsen samt RT og CM til et møde den 8. oktober 2012.

Dette møde blev siden udsat til den 1. november 2012. I forbindelse med indkaldelsen modtog de nævnte temaet for undersøgelsen og en sagsfremstilling med bilag.

Den 30. oktober 2012 oplyste RT og CM via deres repræsentant, at de ikke ønskede at møde Disciplinærudvalget. 

Kristoffer Wichmanns forklaringer fremgår af kendelsen. Det samme gør sig gældende for Michael Madsen, som også deltog i et møde med DBU’s sikkerhedschef og en medarbejder i DBU’s turneringsafdeling den 18. juli 2012.

De bekræftede deres bekendtskab, som stammer fra deres fælles fortid som henholdsvis spiller og træner i Fremad Amager, men afviste begge i deres respektive forklaringer enhver dialog om eller samarbejde omkring væddemål på fodboldkampe, bookmaking, samt ethvert kendskab til matchfixing.

Kristoffer Wichmann bekræftede dog, at han fra sin ansættelse i Danske Spil har haft kendskab til selskabets sikkerhedsprocedurer, herunder beløbsgrænsen på 5.000 kroner for automatisk advarsel om indskud.

Disciplinærudvalget konkluderer i dets kendelse, som fremgår i detaljer i den officielle kendelse, som denne nyhed linker til i sin helhed, at der foreligger en overtrædelse af DBU's love § 30.1 (a). 


Desuden finder udvalget, at Kristoffer Wichmann har overtrådt reglen i DBU's love § 30.4 ved at undlade at give Disciplinærudvalget de oplysninger, der var nødvendige til oplysning af sagen. 


En overtrædelse af reglerne om forbud mod spil på egne kampe anses som en grov overtrædelse af de regler, der skal forhindre matchfixing eller mistanke om dette. Der er tale om en handlemåde, der i høj grad er egnet til at bringe fodboldspillet i miskredit, se herved tillige DBU’s love § 30.1 (d).

Ved fastsættelse af sanktionen har udvalget desuden lagt vægt på, at der i denne sag er tale om spil med ganske store indsatser, og at fremgangsmåden er søgt sløret ved at anvende ”stråmænd” til at indløse gevinsterne. 

Sanktionen fastsættes med hjemmel i DBU's love § 30.1 nr. 11 til udelukkelse fra deltagelse i kampe fra datoen for afsigelsen kendelsen og yderligere seks måneder, sådan at karantænen i denne sag begynder ved afsigelsen af kendelsen og udløber den 5. august 2013. Udelukkelsen gælder fra al dansk fodbold i den periode, karantænen afsones. 


Det skal understreges, at reglerne i Cirkulæret vedrørende Matchfixing ikke var trådt i kraft på gerningstidspunktet, og at disse regler derfor ikke har fundet anvendelse i denne sag.                 

”Matchfixing i organiseret fællesskab” opgivet

Vedrørende RT og CM bemærker udvalget i sin kendelse, at de ikke har medvirket i forbindelse med Kristoffer Wichmanns indlevering af spil på egen kamp. De blev først involveret i sagen efter nytår 2011 - 2012. De har derfor ikke i denne relation medvirket til nogen overtrædelse af DBU's love.

Hverken CM eller RT har ønsket at deltage i et møde og at svare på spørgsmål fra Disciplinærudvalget.

CM var i august 2011 aktiv som spiller i den samme klub som RT, men hun er siden udmeldt af klubben, og er i dag ikke medlem af nogen klub under DBU.

RT var derimod medlem af en klub under DBU, hvor hun tilmed var administrativ medhjælper, og hun havde som sådan pligt til at medvirke til sagens oplysning, jf. DBU's love § 30.4. Ved at undlade at give oplysninger til Disciplinærudvalget, har RT tilsidesat denne pligt.

Udvalget finder det meget problematisk, at et medlem af en klub under DBU ikke vil respektere den nævnte regel, men har efter omstændighederne valgt ikke at sanktionere dette i den foreliggende sag.

Sagen har som nævnt og begrundet indledningsvis været undersøgt som en såkaldt Niveau 2-sag, hvilket vil sige, at flere parter har været involveret i et forsøg på at påvirke udfaldet af en given kamp.

Disciplinærudvalget finder det imidlertid væsentligt at understrege, at udvalget ikke har fundet det godtgjort, at hverken Kristoffer Wichmann eller Michael Madsen skulle have deltaget i et sådan fællesskab.

”I det omfang, Kristoffer Wichmann og Michael Madsen sammen eller efter fælles forståelse har spillet på udfaldet af kampe, hvori Vanløse har været involveret, eller i øvrigt modtaget del i gevinsten ved sådanne væddemål, kan der være tale om en overtrædelse af de samme bestemmelser, som er anført ovenfor,” påpeger Disciplinærudvalget i sin kendelse, men konkluderer:

”Der er imidlertid ikke i det, der er fremkommet, grundlag for at antage, at Kristoffer Wichmann har samarbejdet med Michael Madsen om spil på fodboldkampe, hvori Vanløse har deltaget, i den periode, hvor Michael Madsen var cheftræner i Vanløse.

Dette gælder både for kampen den 31. august 2011 mellem Vanløse og Hvidovre og for de andre kampe, Vanløse har deltaget i, og hvor Danske Spil har registreret et usædvanligt spillemønster.

Der er heller ikke grundlag for at antage, at resultatet af kampen mellem Vanløse og Hvidovre onsdag den 31. august 2011 eller andre af Vanløses kampe i 2010 og 2011 er blevet påvirket af andre hensyn end sportslige hensyn.

Disciplinærudvalget foretager derfor ikke videre i relation til Kristoffer Wichmann eller Michael Madsen i denne relation.”

De parter i sagen, som gennem møder hos DBU har været inddraget i sagen – de to kvinder CM og RT, Michael Madsen og Kristoffer Wichmann - er blevet skriftlig orienteret om kendelsen inden offentliggørelsen.

FC Vestsjælland er ikke direkte part i sagen, men er telefonisk orienteret af DBU. DBU har derimod under forløbet opfordret Kristoffer Wichmann til at oplyse sin klub om sagen og dens mulige udfald. 

Kristoffer Wichmann kan inden 14 dage anke kendelsen til DBU's appeludvalg.

Af de 96 kuponer er det fortsat kun de 35 indløst af de to kvinder og den anonyme yngre mand, der er præmiesøgt hos Danske Spil.

Danske Spil har siden ændret sine forretningsbetingelser sådan, at selskabet fremover kan oplyse DBU om identiteten på personer, der indgår væddemål på fodboldkampe i de turneringer, DBU organiserer, hvis der foreligger en mistanke om matchfixing.

DBU undersøger nu mulighederne for at indgive en politianmeldelse.

Kendelsen:

Kendelsen i sagen ”DBU mod Kristoffer Wichmann 4. februar 2013”