Wichmann dømt i ny matchfixing-sag

Kristoffer Wichmann afsløret i at spille på uafgjort i egne kampe fra online-konti. DBU tildeler spilleren yderligere et halvt års karantæne og bøde på 30.000 kroner.


Foto: www.fodboldbilleder.dkDansk Boldspil-Union (DBU) idømte tidligere på året Kristoffer Wichmann karantæne for Matchfixing på Niveau 1 for spil på egen kamp. Karantænen udløber 30. juni. 

DBU’s Disciplinærudvalg har i dag idømt Kristoffer Wichmann en tillægssanktion, sådan at Kristoffer Wichmann udelukkes fra al dansk fodbold fra den 1. juli 2013 og frem til den 31. december 2013. 
 
Den nye sag vedrører også overtrædelse af DBU’s regler om matchfixing, og karantænen kommer som følge af, at Kristoffer Wichmann siden den første sag er afsløret i at have spillet på udfaldet af yderligere tre kampe, han selv var udtaget til for FC Vestsjælland i maj 2010 samt i maj og juni 2012.


Nu også spil på uafgjort

I modsætning til den første sag mod spilleren, hvor alle spil var på sejr til eget hold, omfatter den nye sag kombinationer med uafgjort i to af kampene. Ligeledes i modsætning til den første sag, hvor alle spillene var foretaget fysisk hos online-forhandlere, er spillet på de tre seneste kampe foretaget via online-væddemål hos to udenlandske udbydere af sportsspil.

Det drejer sig om kampene Skive mod FC Vestsjælland den 6. maj 2012 med tre væddemål med en samlet indsats på 5.100 kroner og Hobro mod FC Vestsjælland 2. juni 2012 med tre væddemål med en samlet indsats på 14.500 kroner i begge tilfælde med kombinationer på uafgjort samt kampen Frem mod FC Vestsjælland tilbage til den 24. maj 2010 med ét væddemål med et indskud på omkring 10.000 kroner.

Kristoffer Wichmann var indskiftningsspiller uden at komme på banen i de to førstnævnte kampe i 2012 og spillede hele kampen mod Frem i 2010.


Samarbejde med bookmakere

DBU fik kendskab til den seneste sag 18. januar og dermed mere end 14 dage inden afgørelsen i den første sag.

Det skete, da en repræsentant for spiludbyderen Ladbrokes kontaktede DBU’s sikkerhedschef, Henrik Kjær Jensen, med dokumentationen på spillet på de to kampe i 2012 under en international konference om matchfixing i Rom.

I de første to tilfælde har spillet i henhold til et Witness Statement fra spiludbyderen været foretaget fra Kristoffer Wichmanns konto i navnet ”kwichmann”. Det fik med udbyderens kendskab til Kristoffer Wichmann firmaet til at kontakte ham telefonisk for at gøre ham opmærksom på, at spil på egne kampe var en overtrædelse af DBU’s regler om matchfixing.

Kristoffer Wichmann reagerede ved at stoppe med at indskyde penge på egne kampe fra denne konto. Men cirka fire uger senere blev der igen spillet på FC Vestsjællands kampe fra samme IP-adresse som den tidligere konto ”kwichmann”, men denne gang via en konto oprettet i et andet navn, angiveligt identisk med Kristoffer Wichmanns kæreste, hvorfra han spillede på den sidste af de tre kampe.

Efter en henvendelse til en anden spiludbyder, Betfair, fik DBU i februar bekræftet, at Kristoffer Wichmann tilbage i maj 2010 også havde spillet på én af sine egne kampe hos dette firma. 

Samtidig med at DBU den 25. februar besluttede at politianmelde omstændighederne omkring den første sag, besluttede DBU at indlede den nye sag mod Kristoffer Wichmann på baggrund af oplysningerne fra de to spiludbydere.

Kristoffer Wichmann tilstod på mødet 4. april at have placeret væddemål på de tre kampe for i alt 29.600 kroner. Den mulige gevinst i disse kampe var henholdsvis cirka 25.000 kroner (Ladbrokes) og 12.000 kroner (Betfair).


Skærpende omstændigheder

”Spil på egne kampe – uanset om det er på sejr – skaber tvivl om, hvorvidt en fodboldspiller kan have andre motiver end de rent sportslige, når han går ud og spiller den pågældende kamp. Den tvivl hos fodboldens mange interessenter – holdkammerater, trænere, klub, tilskuere og fans, sponsorer, spiludbydere og pressen – er uacceptabel for vores sport,” fastslår formanden for DBU’s Disciplinærudvalg, advokat Jens Hjortskov, og fortsætter:

”Vi ser med stor alvor på de fodboldspillere, som dermed er med til at undergrave tilliden til kampene og fodbolden som helhed. Og vi ser som udvalg ikke mindre alvorligt på, at Kristoffer Wichmann giver urigtige oplysninger til udvalget. Vores efterforskningsmæssige muligheder er i forvejen begrænsede, og spillerens manglende erkendelse af de forhold, vi allerede har viden om, undergraver mulighederne for at sanktionere ham. Så det har vi også taget med i vores sanktion denne gang.”

”Vi vil fra udvalgets side gerne komplimentere de tre spiludbydere – Danaske Spil og nu Ladbrokes og Betfair - som har medvirket til at opklare de to sager mod Kristoffer Wichmann. Det er rigtigt glædeligt, at spilbranchen tager et medansvar for at få stoppet denne negative udvikling i forbindelse med deres produkter,” slutter Jens Hjortskov.

Omkring strafudmålingen skriver Disciplinærudvalget i sin kendelse:

”De syv væddemål på tre fodboldkampe, der er tale om, er i tid placeret forud for den 4. februar 2013, hvor udvalget behandlede den første sag mod Kristoffer Wichmann. Den første sag drejede sig om 44 væddemål på en kamp, med et indskud på 22.000 kr., foretaget i august 2011. Disciplinærudvalget er af den opfattelse, at sanktionen vedr. de nye forhold skal fastsættes ud fra princippet i straffelovens § 89, sådan at der skal ske en samlet vurdering af overtrædelserne i den første og den anden sag og udmåles en tillægsstraf, hvis en samtidig pådømmelse ville have udløst en forhøjelse af den første sanktion.


”Gentagne, usande forklaringer” fører til ny karantæne og bøde

Udvalget er imidlertid også af den opfattelse, at det bør tillægges betydning ved udmålingen i dag, at det nu står klart, at Kristoffer Wichmann har afgivet en usandfærdig forklaring til Disciplinærudvalget i forbindelse med behandlingen af den første sag og ved anken til DBU’s appeludvalg, og at han først har erkendt de nytilkomne forhold, efter DBU fik mulighed for at indhente oplysninger hos to spiludbydere og foreholde Kristoffer Wichmann disse oplysninger.

Disciplinærudvalget bemærker, at Kristoffer Wichmann ikke – som det er gjort gældende – kan siges at have samarbejdet med DBU om oplysningen af sagen. Udvalget er af den opfattelse, at Kristoffer Wichmanns gentagne, usande forklaringer til DBU’s administration, til disciplinærudvalget, til appeludvalget og til almenheden må anses for at være dels et alvorligt brud på de pligter, der følger med medlemskabet af foreningen, jf. DBU’s love § 30, 1 (c), dels en handlemåde, der er egnet til at bringe spillet i miskredit, jf. § 30, 1 (d).”

Ved fastsættelsen af sanktionen har udvalget i øvrigt lagt vægt på, at der nu er tale om spil på fire kampe, hvor Kristoffer Wichmann har placeret i alt 51 væddemål, med et indskud på 22.000 kroner i den første sag og 29.600 kroner i den nye sag og dermed sammenlagt for 51.600 kroner, at der i to tilfælde er væddet på resultatet ”uafgjort”, at overtrædelserne har stået på gennem en længere periode, fra 2010 til sommeren 2012, at han ved flere lejligheder har anvendt venner og bekendte som ”stråmænd” i forbindelse med placeringen af væddemålene og ved forsøg på at indkassere gevinster samt, at overtrædelserne er fortsat efter, Ladbrokes gjorde ham opmærksom på, at han ved at spille på egne kampe overtrådte DBU’s regler.

Ved sanktioneringen af væddemålene på de to kampe i foråret 2012 har udvalget lagt vægt på, at der her er tale om en overtrædelse af et skærpet regelsæt om matchfixing, som siden 25. november 2011 er formuleret i Cirkulære om Matchfixing.

Udover karantænen fra 1. juli til 31. december 2013 skal Kristoffer Wichmann desuden betale en bøde på 30.000 kroner. Ved fastsættelsen af bøden har udvalget taget udgangspunkt i det beløb, Christoffer Wichmann havde spillet for, og den tilsigtede gevinst.


Sag omtalt i formiddagsavis

Kristoffer Wichmann blev via sin advokat, Henrik Stagetorn, indkaldt til et møde om den nye sag af DBU’s sikkerhedschef, Henrik Kjær Jensen, den 19. marts. Mødet blev aftalt til den 4. april.

3. april – dagen inden mødet med DBU om den nye sag - valgte Kristoffer Wichmann i interviews med Jyllands-Posten og TV2 News at erkende sig skyldig i alle de forhold, han allerede 4. februar var blevet fundet skyldig i og dømt for i den første sag. Det blev derfor en ren tilståelsessag, DBU’s Appeludvalg skulle tage stilling til, efter Wichmann havde valgt at anke Disciplinærudvalgets kendelse i den første sag.

Den aktuelle sag kom første gang til offentlighedens kendskab gennem artikler i Ekstra Bladet fra den 13. maj under overskriften ”Matchfixing: Ny bombe i Wichmann-sagen”.

DBU ville på daværende tidspunkt ikke bekræfte sagens eksistens, idet DBU - ligesom i den første sag - ikke har ønsket at identificere hverken personer, klubber eller kampe, før de personfølsomme sager er afsluttet.

Afgørelsen kan inden for 14 dage indbringes for DBU’s Appeludvalg.

(Nyheder fra DBU indeholder en redaktionel bearbejdning af formelle afgørelser og kendelser. Nyheder fra DBU er derfor ikke juridisk bindende i forhold til de pågældende sager eller kendelser samt den formelle sagsbehandling.)


Relaterede nyheder:
Politiet stopper efterforskning
Wichmanns straf justeres
Appeludvalg udsætter Wichmann-sag
Matchfixing politianmeldt
Halvt års karantæne for spil på egen kamp


Kendelsen:

Kendelsen i sagen mod Kristoffer Wichmann 27. juni 2013


Af: Lars Berendt - 27. juni 2013, 15:00