Wichmanns straf justeres

DBU’s Appeludvalg nedsætter Kristoffer Wichmanns karantæne med fem uger, men tildeler spilleren bøde efter hans tilståelse af de forhold om matchfixing på niveau 1 – spil på egne kampe – han blev dømt for i februar.


Foto: www.fodboldbilleder.dkKristoffer Wichmann blev mandag den 4. februar idømt et halvt års karantæne for minimum 18 spil på kampen BSF-FC Vestsjælland onsdag den 31. august 2011, som han blev skiftet ind i efter 56 minutter.

Han ankede imidlertid kendelsen fra DBU’s Disciplinærudvalg til DBU’s Appeludvalg, der gav karantænen opsættende virkning under behandlingen. Appeludvalget besluttede samtidigt at udskyde en realitetsbehandling af sagen, indtil statsadvokaturen for særlig økonomisk kriminalitet har afsluttet efterforskningen af den politianmeldelse, DBU indgav i slutningen af februar.

DBU kunne tirsdag den 2. april med tilfredshed konstatere, at Kristoffer Wichmann i en række interviews valgte at tilstå de forhold, han var blevet dømt for godt to måneder tidligere. Han frafaldt dermed påstanden om frifindelse, men opretholdt den del af anken, der handlede om strafudmålingen på et halvt års karantæne.


Tilståelsessag

DBU’s Appeludvalg har på den baggrund behandlet anken som en ren tilståelsessag.

Ved fastsættelsen af sanktionen har appeludvalget lagt vægt på, ”at Kristoffer Wichmann spillede 44 kuponer med et samlet indskud på 22.000 kroner på sejr i en kamp, han selv deltog i, at han via spilmønsteret tilsigtede at sløre spillets omfang, og at han først erkendte forholdet, efter der var indgivet politianmeldelse”.

Udvalget har derimod fundet, at sanktionen på et halvt års karantæne burde nedsættes, idet de pågældende spil har været på sejr til eget hold. Med sanktionen på karantæne frem til og med 30. juni mod Disciplinærudvalgets karantæne til og med 5. august signalerer Appeludvalget dog samtidig, at ”der foreligger en overtrædelse af DBUs love § 30.1, litra a, hvorfor Kristoffer Wichmann sanktioneres i henhold til DBUs love § 30.1, nr. 11”.

Dertil supplerer Appeludvalget sanktionen ved at idømme Kristoffer Wichmann en bøde på 25.000 kroner, som er henset til størrelsen af det beløb, han har spillet for, samt den tilsigtede gevinst.
 
Appeludvalget har dermed ikke fundet formildende omstændigheder i, at Kristoffer Wichmann under hele sagsforløbet og samtaler med såvel DBU’s sikkerhedschef som DBU’s Disciplinærudvalg og efter kendelsen i februar fastholdt sin uskyld.

Disciplinærudvalget havde i sin kendelse fra februar lagt til grund, at der forelå en overtrædelse af DBUs love § 30.1 (a) samt, at Kristoffer Wichmann havde overtrådt reglen i DBUs love § 30.4 ved at undlade at give Disciplinærudvalget de oplysninger, der var nødvendige til oplysning af sagen. 

En overtrædelse af reglerne om forbud mod spil på egne kampe anses som en grov overtrædelse af de regler, der skal forhindre matchfixing - eller mistanke om dette – og dermed en handlemåde, der i høj grad er egnet til at bringe fodboldspillet i miskredit (DBU’s love § 30.1 (d)).

Ved fastsættelse af sanktionen lagde udvalget desuden vægt på, at der var tale om spil med ganske store indsatser, og at fremgangsmåden blev søgt sløret ved at anvende ”stråmænd” til at indløse gevinsterne. 


Karantæner offentliggøres

Kristoffer Wichmann fremførte under hans optrædener i flere medier i forbindelse med sin tilståelse en forhåbning om, at en eventuel karantænedom ville kunne have været holdt som et anliggende mellem ham og fodboldforbundet.

DBU vurderer imidlertid, at det er i fodboldens og dens mange parters interesse at offentliggøre karantæner.

Derfor offentliggør DBU karantæner til spillere i de turneringer, fodboldforbundet administrerer således, at alle relevante interessenter kan orientere sig om de pågældende spilleres spilleberettigelse.

DBU har ligeledes ud fra en nyhedsmæssig og pædagogisk vurdering tradition for at offentliggøre karantæner til spillere og disciplinære sanktioner til klubber i nyhedsform.

I Kristoffer Wichmanns tilfælde skete det ved en fremlægning af det komplekse sagsmateriale på et pressemøde med deltagelse af formanden for DBU’s Disciplinærudvalg, Jens Hjortskov, og sikkerhedschef, Henrik Kjær Jensen, og en efterfølgende nyhed på dbu.dk den 4. februar, hvor DBU for første gang bekræftede identiteten på Kristoffer Wichmann.

DBU kan derfor afvise at være kilde til Ekstra Bladets offentliggørelse af Kristoffer Wichmanns identitet i en række artikler mellem december 2012 og DBU’s offentliggørelse af kendelsen mod Kristoffer Wichmann den 4. februar i år.

Det kan derimod konstateres, at Ekstra Bladets lay out-mæssige opsætning af et interview med DBU’s kommunikationschef Lars Berendt klods op af en anden artikel med angivelse af Kristoffer Wichmanns navn kunne give dette indtryk.

DBU afviste ligeledes inden pressemødet den 4. februar at hverken af- eller bekræfte identiteten på såvel Kristoffer Wichmann som andre personer i forbindelse med den daværende matchfixingsag overfor andre medier.

DBU vil derfor heller ikke bekræfte eksistensen af den ny matchfixing-sag mod Kristoffer Wichmann, som Ekstra Bladet d.d. omtaler.

Appeludvalgets afgørelse kan ankes til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg indenfor de kommende fire uger.  

(Nyheder fra DBU indeholder en redaktionel bearbejdning af formelle afgørelser og kendelser. Nyheder fra DBU er derfor ikke juridisk bindende i forhold til de pågældende sager eller kendelser samt den formelle sagsbehandling.)


Relaterede nyheder:

Matchfixing politianmeldt
Halvt års karantæne for spil på egen kamp

Af: Lars Berendt - 13. maj 2013, 14:59