FC Hjørring forbliver i Nordic Bet Ligaen

DBU’s licensappeludvalg har på baggrund af nye oplysninger om ændrede økonomiske forhold tildelt FC Hjørring klublicens, hvilket er ensbetydende med, at klubben fastholder sin plads i Nordic Bet Ligaen

FC Hjørring forbliver i Nordic Bet Ligaen.

Ved DBU’s klublicensudvalgs behandling af FC Hjørrings ansøgning om klublicens i maj måned blev nord-jyderne ellers tvangsnedrykket, da klubben ikke fandtes at kunne honorere de økonomiske licenskrav, og som konsekvens heraf ikke fik fornyet den nødvendige klublicens. En afgørelse klubben efterfølgende ankede til DBU’s licensappeludvalg.

Ved behandlingen af anken blev licensappeludvalget blandt andet præsenteret for en revideret oversigt over klubbens økonomiske forhold. I kendelsen fremgår det blandt andet, at:

”FC Hjørring ApS har overfor licensappeludvalget redegjort for, hvorledes blandt andre følgende forhold har medført ovennævnte revision af estimat og budget; (1) at FC Hjørring ApS har modtaget yderligere tilsagn fra nuværende sponsorer om gentegning af sponsorater m.v., (2) at der er givet bindende tilsagn om tilførsel af ansvarlig lånekapital til selskabet, samt (3) at der er givet bindende tilsagn om kapitalforhøjelse, ligesom der allerede er gennemført anden kapitalforhøjelse i selskabet.”

Licensappeludvalget, der indhentede supplerede faglig vurdering i behandlingen af FC Hjørrings anke, fandt på den baggrund klubbens evne til at kunne fortsætte driften i den kommende sæson for tilstrækkeligt dokumenteret, og tildelte klubben licens til at deltage i 1. division for den kommende sæson 2013/2014.  Dog under forudsætning af at FC Hjørring gennemfører de tiltag, der var angivet i ankematerialet.

DBU licensappeludvalgs beslutning betyder, at slutstillingen i Nordic Bet Ligaen fastholdes, hvilket er ensbetydende med, at FC Hjørring slutter på en samlet syvendeplads, og at Skive dermed ledsager tvangsnedrykkede FC Fyn ned i 2. division.

Kendelsen er endelig og kan jævnfør manual for 1. division punkt 2.3.3.3. ikke ankes.

DBU’s licensappeludvalg består af Lars Hilliger (formand), Jens Baes (næstformand),  Henning R. Jensen, Bjarne Søbye og Torben Hedding Andersen.

Kravet til en klublicens for at spille i de to bedste rækker fremgår af DBU’s Love paragraf 3.6 og 3.7, og de konkrete krav og kriterier er beskrevet i DBU’s Manual for Superligaen og Manual for 1. Division

Læs hele afgørelsen her Af: Jacob Wadland - 24. maj 2013, 14:33