DBU byder dommerne velkommen

DBU og lokalunionerne er klar til tage imod dommerne med regulering af skattefri godtgørelse. Dialog gennem samarbejdsgrupper med de aktive dommere skal styrke relationerne mellem dommerne og fodboldforbundet.


Dansk Boldspil-Union (DBU) er klar til at tage imod de mange dommere, der forventeligt gerne vil dømme de omkring 100.000 kampe, det danske fodboldforbund arrangerer i dette års turneringer.

DBU og lokalunionerne har allerede den tekniske struktur på plads, og har beskrevet vilkårene for at dømme kampene i DBU’s turneringer i mails til samtlige dommere og på fodboldfundets hjemmesider.

DBU har tillige allerede nedsat en arbejdsgruppe, der skal sikre, at klubberne og dommerne på det administrative plan bliver minimalt berørte af ophævelsen af aftalen med DFU. Og DBU arbejder i sin nye struktur med deciderede samarbejdsgrupper på dommerområdet.

”Vi har sat os sammen med de berørte parter i vores organisation. Og jeg er glad for at kunne meddele, at man hele vejen rundt er klar til at tage imod de dommere, der gerne vil ud og dømme vores kampe, når græsset bliver grønt igen,” udtaler DBU’s næstformand Jesper Møller, og uddyber:

”Vi ser med stor glæde frem til fortsat at bruge rigtig mange kræfter på dommerarbejdet og til at komme endnu tættere på de aktive dommere i det daglige, faglige arbejde.”

Dialog i samarbejdsgrupper

DBU har således netop implementeret en helt ny organisationsstruktur, der understøttes af en hel række faggrupper.

Dommerområdet er allerede sikret en central rolle i den nye struktur gennem DBU’s Dommergruppe, DBU’s Breddedommergruppe og DBU’s Elitedommergruppe.

Men med ophævelsen af samarbejdsaftalen med DFU bliver den direkte dialog med de aktive dommere prioritet ekstra højt. Dialogen skal blandt andet sikres gennem etableringen af samarbejdsgrupper over hele landet.

”Vi har siden DFU’s konfliktvarsel naturligvis koncentreret vores kræfter om at få det praktiske på plads. Næste skridt bliver det organisatoriske. Vi har implementeret en helt ny struktur i vores organisation, hvor dommersektoren allerede er prioriteret højt, og den styrker vi nu yderligere med fokus på vores relationer til de aktive dommere,” forklarer DBU’s næstformand, Jesper Møller, og fortsætter:

”Vi vil oprette samarbejdsgrupper rundt om i hele landet, så vi får effektiviseret den direkte dialog med de aktive dommere om netop deres forhold. Det nye er, at dialogen kommer til at foregå direkte mellem os og de aktive dommere, som stiller sig til rådighed for vores turneringer og kampe.”

Ikke-begrænsende aftale med dommerne

DBU og fodboldforbundets seks lokalunioner er klar til at byde dommerne i deres område velkommen gennem en ikke-begrænsende aftale for dommerne.

Den betyder, at det er helt op til den enkelte dommer selv kan vælge, i hvilket omfang han eller hun eventuelt også ønsker at dømme kampe i andre turneringer og for andre hold end dem, der arrangeres af DBU og lokalunionerne og deres klubber.

”Vores tilbud til dommerne er netop et tilbud. Der er tale om en ikke-begrænsende aftale, som betyder, at dommerne bare skal tilmelde sig direkte hos os, hvis de vil dømme de kampe, det danske fodboldforbund arrangerer. Hvem de ellers vil dømme for, og hvem de ellers vil organisere sig under, er helt op til den enkelte,” forklarer Jesper Møller.

Klar til at tage imod dommerne

For de omkring 3.000 dommere, som har været omfattet af aftalen, får ophævelsen dermed ikke konsekvenser for deres virke ude på fodboldbanerne i de omkring 100.000 kampe, DBU og lokalunionerne har programsat i deres turneringer i den kommende sæson.

DBU tilbyder en omkostningsgodtgørelse for en 90 minutters breddekamp på 207 kroner i 2013.

Den skattefri regulering til 207 kroner for 2013 er fremkommet ved at regulere satsen for 2011 på 200 kroner med 1,7% og igen regulere for 2012 med 1,4%, hvilket svarer til udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for lønninger i de nævnte år.  Satsen var 190 kroner i 2009 og 195 kroner i 2010. Der er således sket reguleringer med 2,6% i både 2009 og 2010.

Satsen vil fremover årligt blive reguleret med udviklingen i Danmarks Statistiks indeks for lønudviklingen i det private.

Vilkårene for at stille sig til rådighed som dommer i DBU’s og lokalunionernes turneringer vil være ens over hele landet, og fremgår i detaljer på dbu.dk og lokalunionernes websites.

Her kan alle nuværende – og kommende – dommere læse mere om uddannelsesmulighederne, etableringen af samarbejdsgrupper og ikke mindst praktikken og tilmeldingen som dommer under kapitlet ”DBU søger dommere”.

Relaterede nyheder:

DBU ophæver dommeraftale

Tilmelding og detaljer:

”DBU søger dommere”

Af: Lars Berendt - 11. marts 2013, 21:00