Middelfart G&BK fratrækkes 24 point

2. divisionsklubben Middelfart G&BK har ifølge Fodboldens Disciplinærinstans overtrådt DBU’s amatørbestemmelser i perioden 2011 til foråret 2015. Derfor fratrækkes klubben 12 point i den indeværende og 12 point i den kommende sæson og idømmes en bøde på 200.000 kroner.

Fodboldens Disciplinærinstans har i dag truffet afgørelsen i sagen om Middelfart G&BK’s brug af kørselsgodtgørelse i perioden 2011 til foråret 2015. Instansen finder det dokumenteret fra klubbens interne revisor, der første gang påpegede problematikken overfor klubben i 2012, og SKAT’s sideløbende undersøgelse, at spillere, der var registreret som ’scouts’, reelt modtog betalingen for at spille fodbold i Middelfart G&BK for et beløb i størrelsesorden 2.113.743 kroner fra 2012 til 2015.
 
Fodboldens Disciplinærinstans fastslår, at når vederlag af denne art ikke udbetales af klubben, men af en tredjepart, som det er tilfældet med kørselsgodtgørelser, og når det er forklædt som en skattefri godtgørelse, foreligger der en omgåelse af DBUs amatørbestemmelser.
 
Det er instansens opfattelse, at Middelfart G&BK ved at undlade at tegne kontrakter med spillerne har opnået en uberettiget fordel i forhold til de øvrige hold i divisionen, der har tilbudt deres spillere reglementerede ansættelsesvilkår, eller som overholder amatørbestemmelserne
 
Samtidig finder instansen, at der er tale om en længerevarende og systematisk overtrædelse af reglerne. Det karakteriserer disciplinærinstansen som ”usportslig” og ”illoyal” adfærd i forhold til de andre hold i rækken, da klubben dermed har haft kunne skabe et slagkraftigt hold, sådan at der også foreligger en overtrædelse af DBUs love § 30.1.
 
Instansen påpeger samtidig, at man i en kendelse i april 2013 fratrak en divisionsklub seks point og tildelte dem en bøde på 200.000 kroner for brud på samme regler, men at beløbet, der er blevet udbetalt til Middelfarts spillere er større, end de tilsvarende beløb i forbindelse med afgørelsen fra 2013.
 
På den baggrund har instansen besluttet at fratage Middelfart G&BK 24 point i alt, som bliver fordelt på 12 point i indeværende sæson og 12 point i den kommende sæson. Samtidig idømmes klubben en bøde på 200.000 kroner.
 
I kendelsen tages der ikke stilling til, om de enkelte spilere i Middelfart G&BK i sæsonerne 2011-12, 2012-13, 2013-14 og 2014-15 har overtrådt DBUs amatørbestemmelser, og hvilke konsekvenser dette i givet fald skal have for de pågældende spillere.
 
Kendelse kan ankes til Fodboldens Appelinstans indtil 14 dage efter modtagelsen.
 
Læs hele kendelsen her

Af: DBU Kommunikation - 13. februar 2016, 14:25

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første