Børneudviklingstræneren som vejviser

Collage 6

Børneudviklingstræneren er vejviser for den måde, børnefodboldmiljøerne drives på i klubben. Alle børnetrænernes forskelligheder favnes, så hver og en oplever sig mødt, set, spurgt og hørt på en venlig, forståelig og lærende måde.

Børneudviklingstræneren vejviser ved:

  • mesterlære - forevise træninger
  • observationer
  • supervisioner
  • feedback
  • trænermøder
  • forældremøder efter behov

 

Børneudviklingstræneren skal være stærk som børnetrænernes observator og supervisor, da dette vil være af afgørende betydning for, om børnetrænerne oplever, at det har den effekt, at de kan overføre den til at justere og vinkle deres træningsmiljøer med.

Foruden at være vejviser på det fodboldfaglige, som selvfølgelig skal være tilpasset børnegrupperne og deres interesseniveau, er det helt afgørende, at børneudviklingstræneren hjælper børnetrænerne med, hvordan de kan inkludere alle børn og lave fodboldtilbud for alle, der gerne vil.