Forberedelse til konferencen

LÆSEVEJLEDNINGEN TIL FORBEREDELSEN

I Forberedelsen har vi samlet forskellige vidensbrikker, holdninger, erfaringer og perspektiver i/til børnefodbolden.

Vi har ikke samlet indhold ud fra én retning eller et udgangspunkt, vi har forsøgt at sikre en bred tilgang til børnefodbold, i viden og fra den hverdag man møder.

Det tager lang tid at sætte sig ind i et bredt videns- og erfaringsgrundlag om børnefodbold. Men – da det hele er vigtigt for at få tegnet et samlet billede af børnefodboldens kompleksitet og nuancer, mener vi ikke det kan være mindre omfattende.

I den optimale verden, ville alle have tid til at forberede alt om børnefodbold. I den verden ville alle møde op med en dyb fælles referenceramme og forståelse af kompleksiteten i drømmen om at tilbyde alle danske børnespillere – med den store diversitet i lyst, motivation og mening – et samlet dansk børnefodboldtilbud.

En variation i børnefodboldens tilbud der fastholder, skaber trivsel og udvikler den enkelte børnespiller, til den bedste version af sig selv – som individ og holdspiller.

I den virkelige verden forventer vi ikke du har været gennem det hele når du møder op d. 25. januar.

Vores drøm er til gengæld, at du efter konferencen har lyst til, mod på og måske endda behov for at genbesøge de dele af forberedelsen du ikke nåede før konferencen. Og endnu bedre - du selv får lyst til at finde endnu mere viden og hverdagserfaring om børnefodboldens præmisser og muligheder.

 

HVAD FORVENTER VI DU FORBEREDER

I indledningen til hver af de 5 hovedbokse har vi defineret hvad vi forventer du som minimum har forberedt før konferencen.

Det er stadig omfangsrigt og du bliver ikke hørt i din forberedelse. Alligevel er din forberedelse vigtig, da den danner baggrund for din viden, refleksioner, input i debatten og ikke mindst de gode ideer, der forhåbentlig dukker op før, under eller efter konferencen.

Børnefodbold er et afgørende vigtigt fælles anliggende, derfor tillader vi os at forvente du er godt forberedt når vi mødes d. 25. januar – det håber vi du er enig i.

Rigtig god læse- og lyttelyst…