Den hverdag man møder

PRÆSENTATION AF 4 KLUBBER MED BØRNETILBUD

For at komme hele vejen rundt om dansk børnefodbold, har vi spurgt 4 klubber om de vil præsentere deres børnefodboldtilbud samt deres refleksioner omkring baggrunden for deres respektive tilbud.
4 input fra den hverdag man møder.

 

OPGAVEN TIL KLUBBERNE

De 4 klubber har fået en todelt opgave

  • Forberedelsen: Kort beskrive, hvad de gør i deres børnefodboldtilbud.
  • Konferencen: På 20 min. præsentere deres syn på 4-5 udvalgte kriterier.

 

Her i Forberedelsen kan du altså læse en kort intro til de 4 klubbers børnetilbud.

Resten får du på konferencen.