Vedtagelse af børnepolitik

Før I kan kalde jer DBU Børneklub, skal I have nedskrevet og vedtaget en børnepolitik. Det er lovpligtigt at indhente børneattester, og børnepolitikken skal derfor indeholde en procedure for dette.

Her finder du en vejledning, der kan hjælpe jer på vej mod jeres egen børnepolitik:

 

Det er obligatorisk at indhente børneattester. Læs mere om børneattester her.