Giv løbende alle trænere mulighed for uddannelse og efteruddannelse

Klubben bør løbende give alle trænere mulighed for uddannelse og efteruddannelse (C1 og C2 + anden relevant uddannelse), herunder minimum et årligt trænermøde.

Uddannelse er vigtigt for at højne kvaliteten i træningsmiljøet og dermed sikre kvalificerede træningstilbud til børnene. Det er ikke nødvendigvis nok blot at tilbyde trænerne at komme på uddannelse, men det er omvendt vigtigt at skabe motivation til at dygtiggøre sig, hvilket en børneudviklingstræner bidrager med. Med en børneudviklingstræner har bestyrelsen samtidig sikret, at alle børnetrænere bliver coachet og trænet i det daglige. Ligeledes kan trænermøde være med til at styrke trænernes faglighed og læring.

 

Sådan kan I arbejde med at imødekomme anbefalingen:

  • Planlæg faste aktiviteter for trænerne
    • Trænermøder
    • Årshjul for C1 (for nye trænere) og C2 osv.
  • Brug børneudviklingstræneren til at skabe motivation for yderligere dygtiggørelse
  • Gå sammen med omkringliggende klubber, hvis I ikke er nok kursister til et klubkursus
  • Forventningsafstem med nye trænere i forhold til forventninger om uddannelse
    • Ved rekrutteringen af en ny træner inviteres denne ind til et forventningsafstemningsmøde. Her præsenteres klubbens værdier, børnepolitik, arbejdsopgaver, forventningen om deltagelse i et årligt trænermøde, organisationens goder såsom uddannelsesdage og deltagelse på DBU’s UEFA godkendte træneruddannelser. Hvis I allerede ved rekruttering af nye trænere kan gøre opmærksom på, hvornår der afholdes C1, C2 og trænermøder, vil det være rigtig godt.