Vedligeholdelse og videreudvikling

Når I er blevet DBU Børneklub, vil der selvfølgelig løbende være brug for justering og videreudvikling af forskellige indsatser, og klubben kan altid kontakte sin DBU Børneklubrådgiver, som står til rådighed og fungerer som sparringspartner for såvel bestyrelse som Børneudviklingstræner.

DBU Børneklubrådgiveren fungerer i det daglige som klubbens og Børneudviklingstrænerens sparringspartner og faglige opbakning. Det er også Børneklubrådgiveren, som løbende tjekker ind hos klubben for at følge op på tingenes tilstand og sikre, at klubben har den hjælp og vejledning, som er nødvendig for at fastholde eller udbygge den gode udvikling i klubben, som man har opnået hidtil.

Børneklubrådgiveren er således klubbens garant for ikke at blive ladt i stikken. 

Børneudviklingstrænerne i alle DBU Børneklubber vil blive inviteret til at indgå i et gratis netværk med andre Børneudviklingstrænere for herigennem at kunne erfaringsudveksle, videndele og i det hele taget holde sig opdateret på de ting, der rører sig på børnefodboldområdet.