FAQ

OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

Hvad kræver 'Hovedet, Kroppen, Klubben af os som klub?+

Det kræver forbavsende lidt!
Udskolingseleverne bliver på dagen oplært i at være hjælpetrænere - det er derfor dem, der fører indskolingseleverne sikkert gennem dagens bevægelsesstationer.

Som klub skal I derfor blot stille med minimum 1 klubperson, der sørger for at åbne klubben for skolen og DBU's instruktører, at byde velkommen til elever og lærere og i det hele taget er reklamesøjle for jeres klub.

Hvad koster det?+

'Hovedet, Kroppen, Klubben' koster 4500 kr. og for dette beløb får I:

- Besøg af to DBU-instruktører, der står for at afvikle 'Åben Skole' dagen i jeres klub

- Mulighed for at invitere op til 160 elever forbi til en sjov dag i klubben

- Adgang til alle materialer (DBU's instruktører medbringer det hele på dagen)

- En god anledning til yderligere samarbejde med jeres lokale skole(r)

- Mulighed for at brande jeres klub i lokalområdet og rekruttere både nye spillere og unge frivillige

Ovenfor finder du svar på en række ofte stillede spørgsmål til 'Hovedet, Kroppen, Klubben'.

Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mathias Bruun de Krak og 46 47 35 07 eller på mail fagdage@dbu.dk