PRAKTISK INFORMATION TIL KLUBBER

VIGTIGT AT VIDE OM 'ÅBEN SKOLE' DAGEN

DBU stiller med to instruktører, der står for afviklingen af hele ’Åben Skole’ dagens program.

  • DBU sørger for alle materialer til afviklingen.
  • Aktiviteterne foregår I jeres klub medmindre andet aftales. I stiller følgende til rådighed på dagen: Klubhus/lokaler til undervisning, omklædningsrum, vand, strøm samt et græsareal svarende til minimum ½ 11-mandsbane.
  • I stiller med en klubperson, der kan åbne klubhuset for skolen, når de ankommer. Det anbefales at personen er tilstede i hele tidsrummet (8.00-15.00), men det er ikke et krav.
  • I har som værter mulighed for at holde et kort oplæg for henholdsvis ind- og udskolingseleverne i tidsrummet mellem kl. 13.00-15.00, hvor I kan fortælle om jeres klub og mulighederne for at blive medlem/frivillig.


HVAD KOSTER DET OG HVOR MANGE ELEVER KAN DELTAGE?

  • Deltagelse i 'Hovedet, Kroppen, Klubben’ koster 4500 kr. Beløbet dækker, at DBU stiller med to instruktører, der står for afviklingen af ’Åben Skole’ dagen samt materialer til skolen, så de selv kan afvikle Sundhedsdagen og Trivselsdagen.
  • I kan eventuelt lave en aftale med skolen om at dele betalingen.
  • Bemærk at 'Åben Skole' dagen har en maksimal kapacitet på 100 indskolingselever og 60 udskolingselever og at både indskolingen og udskolingen som udgangspunkt skal deltage.
  • Ønsker I at invitere flere elever end det maksimalt tilladte, fra samme skole, kan der afholdes en ekstra 'Åben Skole' dag mod et gebyr på 2500 kr.