Lektion 2

Tidsplan

Emne Varighed
Opsamling fra forrige uge 4
Sundhedsbudskab og ugens klap 2
Opvarmning og øvelse 20
Diskussion 10
Opsummering af ugens sundhedsbudskab 3
Hjemmeopgave 2
Afrunding og afslutning 4

 

Opsamling fra forrige uge

Opgaven fra forrige uges lektion 2 var at tale med en som de ikke havde talt med før. Spørg eleverne ind til hvordan det har været, eksempelvis via nedenstående spørgsmål:

 • Hvordan var det at tale med en, som du ikke kender så godt?
 • Var du god til at lytte?


Sundhedsbudskabet

 • Alkohol, rygning og stoffer er sundhedsskadelige, da de øger risikoen for sygdom samt for tidlig død.
 • Alkoholindtag påvirker balancen, reaktionstiden og fodboldpræstationen negativt.
 • Rygning skaber afhængighed og øger risikoen for at få kræft, herunder lungekræft.
 • Rygning påvirker akut din kondition negativt, fordi kulilten binder røde blodlegemer. 1-2 cigaretter nedsætter derfor øjeblikkeligt iltoptagelsen med 5%.
 • Det anbefales ikke at ryge e-cigaretter, da man endnu ikke kender konsekvenserne.
 • Brug gerne aktivitetskortene “Nej til tobak“, “Nej til e-cigaretter“, “Nej til alkohol“ og “Nej til stoffer“, når du forklarer eleverne om ugens sundhedsbudskab.


Ugens klap

 • I lektion 1 lærte vi, hvordan man kan drible udenom forsvarsspillerne. I dag skal vi lære, hvordan man undgår alkohol, tobak og stoffer.
 • Klap-klap-klap “Nej til røg!”. Klap-klap-klap ”Nej til røg!”.

Opvarmningsøvelse:


I denne øvelse skal eleverne træne deres driblefærdigheder, mens de undgår tobak, e-cigaretter, stoffer og alkohol.

 • Opstil en bane, med 5 kegler - lidt forskudt af hinanden. Den ene kegle er startkeglen, mens de andre symboliserer tobak, e-cigaretter, stoffer og alkohol, som eleverne skal undgå. Det illustreres ved at lægge aktivitetskort ved 4 af keglerne.
 • Eleverne skal én efter én drible rundt om keglerne.
 • Rammes én af keglerne, skal hele holdet løbe ud og befri eleven via en berøring, inden der kan dribles videre.
 • Når alle eleverne har prøvet at drible enkeltvis, kan laves der en stafet-konkurrence.
 • Der er fire i hver gruppe, og de første elever på hvert hold starter på fælles signal.
 • De skal drible rundt om deres kegler og tilbage igen, før bolden kan afleveres til den næste på holdet.
 • Når man har afleveret til den næste i køen, går man bagerst og sætter sig ned.
 • Den næste elev gør det samme, og det hold hvor alle først har lavet øvelsen og sat sig ned vinder.
 • Når et hold er færdigt, laver alle på holdet sprællemænd, indtil de andre hold også er færdige.

Variation

 • Hvis man rammer en kegle, laver hele holdet tre englehop hver.

Øvelse: Omvendtmål

 • Opstil en bane på 20x15 meter, hvor målene vender omvendt.
 • Der skal være plads til at spille bagom målene, så banen inddeles i to målzoner og en midterzone. Målzonerne markeres med toppe.
 • Eleverne spiller 3 mod 3, og hvert hold skal have haft mindst tre berøringer i midterzonen for at kunne score.
 • Der må ikke være en målmand, og alle fra det angribende hold, skal være i målzonen, før der kan scores.


Variation

 • Placer kegler i midterzonen som repræsenterer alkohol, tobak, e-cigaretter og stoffer.
 • Hvis man rammer en af disse kegler, får modstanderholdet bolden.


Diskussion

Stil eleverne spørgsmål om rygning, alkohol og stoffer, eksempelvis:

 • Hvad ved I om rygning, alkohol og stoffer?
 • Hvordan kan du modstå presset fra rygning, alkohol og stoffer?
  Svar: Hav venner, der bekymrer sig for dig og din sundhed frem for venner, der kun vil se seje ud. Vælg positive fritidsaktiviteter og gerne sport og bevægelse.
 • Hvilke konsekvenser kan rygning, alkoholindtag og indtag af stoffer medføre?
  Svar: Man risikerer at blive afhængig og derudover øger det risikoen for en for tidlig død samt for at blive syg.


Opsummering af lektionens sundhedsbudskab

 • Alkohol, rygning og stoffer er sundhedsskadeligt, idet det øger risikoen for en for tidlig død samt for at blive syg.
 • Man kan blive afhængig af at ryge cigaretter, og tobaksrøg kan give KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) og flere former for kræft.
 • Hvis nogle tager stoffer, ryger cigaretter eller drikker alkohol, er det ikke nødvendigvis kun skadeligt for dem selv, men kan også være skadeligt for deres omgivelser.
 • Ønsker du som underviser at læse mere om rygning, alkohol og stoffer, kan du gøre det i ’Informationsark uge 3', som tilgås HER.


Hjemmeopgave

 • Forklar en anden, f.eks. et familiemedlem, hvor skadeligt det er at ryge, tage stoffer eller drikke for meget alkohol.