3. til 5. klasse

Med fodbold i skolen vil de lidt større elever lære regelbaserede småspil med fokus på elevernes basale fodboldteknik og en forståelse for, at fodbold er andet end et spil til to mål.

Eleverne præsenteres for et bredt udbud af spil, der gør eleverne i stand til at gøre sig selv spilbare, at konkurrere og kende sin rolle på et hold.

Eleverne skal udvikle fodboldaktiviteter og spil, fx ved at ændre antal bolde, banestørrelse, måde at score på og antal deltagere. Her kan øvelsen ”Spilhjulet” (LINK) med fordel introduceres.

EMU – Danmarks læringsportal har opstillet færdigheds- og vidensmål for fodbold for de mellemste klasser:

Fase 1

  • Eleven kan i bevægelse modtage og aflevere forskellige boldtyper
  • Eleven har viden om kaste-, sparke-, gribe- og slagteknik

Fase 2

  • Eleven kan spille regelbaserede boldspil såvel individuelt som på hold
  • Eleven har viden om regler i boldspil

Fase 3

  • Eleven kan justere boldspil ved at ændre forudsætninger og regler
  • Eleven har viden om spiludvikling


Gå på opdagelse i den didaktiske værktøjskasse og find DBU's anbefalede didaktiske og pædagogiske værktøjer til fodbold i skolen.