Betingelser for tilmelding

Ved indsendelse af tilmelding, vil du som tilmelder blive faktureret 4500 kr. Beløbet dækker 5 undervisningsdage for skolen i alt, fordelt på 2 fagdage til indskoling, 2 fagdage til udskoling (Sundheds- og Trivselsdage), samt den fælles ’Åben Skole’ dag, hvor både ind- og udskolingen deltager. Det er en mulighed at dele udgiften på fakturaen, såfremt at dette aftales skole og klub imellem.

Behandling af personoplysninger

Vi, Dansk Boldspil-Union, behandler dine/jeres personoplysninger på sikker og fortrolig vis. I forbindelse med projektet ’Hovedet, Kroppen, Klubben’ registrerer vi følgende personoplysninger om dig/jer: Navn og kontaktoplysninger. Formålet med registreringen er at kunne administrere og koordinere ’Hovedet, Kroppen, Klubben’, og oplysningerne behandles med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1 (b) for at kunne opfylde aftalen med dig/jer. Vi gemmer dine personoplysninger, så længe aktiviteten pågår, inklusive opfølgningsperioden, derefter vil de blive anonymiseret. Oplysningerne vil blive videregivet til DBU Sjælland, som vi samarbejder med omkring projektet. Der bliver kun videregivet oplysninger i strengt nødvendigt omfang, og kun hvis der er en legitim grund.

Hvis du har spørgsmål til, eller vil klage over vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores Data Protection Manager, og det kan gøres på følgende måder:

På e-mail: persondata@dbu.dk

På telefon: +45 4326 2222

Ved brev: Dansk Boldspil-Union, DBU Allé 1 2605 Brøndby. Att.: Data Protection Manager

Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K., e-mail dt@datatilsynet.dk.