Downloadmaterialer til lærere

Herunder findes alle de downloadmaterialer som lærere for henholdsvis ind- og udskolingsklasser har brug for til at varetage undervisningen på Sundhedsdagen og Trivselsdagen.

Til hver af de to dage er der en manual og en PowerPoint præsentation, som er specifikt udviklet til de pågældende klassetrin. Bagerst i hver manual findes desuden de øvelsesark, som skal bruges til undervisningen på den pågældende dag og som med fordel kan printes og uddeles til eleverne.

INDSKOLING

UDSKOLING

'ÅBEN SKOLE' DAG (BÅDE IND- OG UDSKOLING)