En bevægelsesdag med bold

Målgruppe: Elever fra 0. til 9. klasse.

  • Børnene, som går i 0. til 6. klasse, spiller fodbold en hel skoledag. De arbejder med teknik,
    spilforståelse og sammenspil på forskellige niveauer, der er tilpasset alder og fodboldmæssig
    kunnen (beskrevet nærmere herunder).
  • Eleverne fra 7.-9- klasse introduceres til de grundlæggende principper for trænergerningen og
    prøver dem af i praksis i samarbejde med erfarne instruktører/trænere.


Læringsmål for eleverne:

Eleverne arbejder med differentierede læringsmål indenfor:

  • Motoriske og tekniske færdigheder
  • Samarbejde/indgå i et idræts-fællesskab

 

PROGRAM
7.55 Møder i den normale klasse på skolen
8.25 Følges af læreren over til træningsbanerne
8.30-9.15 Modul 1: Stationsøvelser/aktiviteter/turnering
9.15-10.00 Modul 2: Stationsøvelser/aktiviteter/turnering
10.00-10.30 Frugtpause
10.30-11.15 Modul 3: Stationsøvelser/aktiviteter/turnering
11.15-12.00 Modul 4: Stationsøvelser/aktiviteter/turnering
12.00-12.45 Middagspause
12.45-13.30 Modul 5: Stationsøvelser/aktiviteter/turnering
13.30 Skoledagen slutter for Lille Team på træningsbanerne (0. - 3. klasse). Børnene hentes
af SFO-/klubpædagoger og forældre.
13.30-14.30 Modul 6: Kun for Store Team (4. - 6. klasse)
14.30 Skoledagen slutter for Store Team