Leg med bolden

Målgruppe: Elever i indskoling og på mellemtrin.

Formål: En temauge, hvor der leges med bolden to timer dagligt og ugen sluttes af med en miniturnering.

Læringsmål for eleverne:

 • Eleven styrkes igennem boldøvelser i at indgå i et idrætsfælleskab
 • Sociale kompetencer - eleven bevidstgøres gennem leg med bolden om at samarbejde og
  venskaber kan føre til sjove og nye oplevelser sammen
 • Eleven opdager hvor vigtigt samarbejde er for et hold
 • Eleven hverver sig bolderfaring og inspireres til at lege med bolden
 • Eleven opnår øget kontrol over bolden i både bevægelse og spil
 • Eleven opnår større kropskontrol


Mulige tegn på læring:

 • Eleven forstår sin egen rolle på holdet
 • Eleven forstår de øvriges roller på holdet
 • Eleven evner at udfylde sin rolle på holdet
 • Eleven evner at tage imod vejledning
 • Eleven evner at hjælpe, således at andre på holdet får mulighed for at lykkes
 • Eleven kan overholde regler og aftaler
 • Eleven evner at hjælpe under spil
 • Eleven forstår sammenhængen mellem regler og spillets flow


Forløb:

 • Eleverne inddeles på forhånd i homogene grupper á ca. 12 elever (på tværs af køn og niveau)
 • Der etableres otte stationer, som bemandes af en voksen
 • Grupperne fordeles på stationerne og der arbejdes 15 minutter på hver station
 • Der roteres med uret til næste station på givet signal
 • Materialer (bolde, veste, kegler) bliver på stationerne ved rotation
 • Sværhedsgraden tilpasses den aktuelle gruppe


Øvelser:
Herunder kan du finde en oversigt med otte forskellige øvelser til hver ugedag:

MANDAG  
Station 1: Fodbold-ståtrold
Station 2: Ekspresbold
Station 3: Byt mål ved scoring
Station 4: Huler og uhyrer
Station 5: Skud på mål
Station 6: Katten efter musen
Station 7: Forhindringsbane
Station 8: Driblestafet
ONSDAG  
Station 1: Ulv – får – sten
Station 2: Skud på mål
Station 3: Driblekonge
Station 4: Små-kampe 2:2 / 3:3
Station 5: Kramme tagfat
Station 6: Driblestafet
Station 7: Forhindringsbane
Station 8: Overtalssituation – 4:2
FREDAG  

Temaugen afsluttes med en 4v4 miniturnering i 2 timer - find beskrivelse her

4v4 - miniturnering:

 • Nye hold hele tiden
 • Individuel pointscore
 
TIRSDAG  
Station 1: Kinesisk tagfat
Station 2: Driblefirkanter
Station 3: Belgisk banke bøf
Station 4: Små-kampe 2:2 / 3:3
Station 5: Fodboldbowling
Station 6: Kinesisk rundbold
Station 7: Forhindringsbane
Station 8: Krabbefodbold
TORSDAG  
Station 1: Afslutninger i medløb
Station 2: Kongens efterfølger
Station 3: 1:1 i firkant
Station 4: Spil til 2+1 mål
Station 5: Inderside med begge ben
Station 6: 4:4 på 5 mål
Station 7: Afslutninger efter indlæg
Station 8: Boldkunstner