Talentudvikling i DBU

2018_U17 testkamp mod Malmös U19

Formål med DBU’s Talentcentre U13-U15

At opnå kendskab til, udvælge og træne/matche spillere, som har potentiale til at komme på ungdomslandsholdene.

 

DBU's Talentcentre

DBU’s U13- og U14-talentcenter er et tilbud for spillere, som i deres årgang vurderes til at være potentielle spillere til DBU’s U15-talentcentre. Både U13- og U14-talentcentrene er med til at give et bedre og tidligt overblik over den samlede talentmasse i Danmark.

I hele U13-året deltager spillere fra DBU’s licensklubber samt spillere fra klubber uden for licenssystemet. På U14-centret fungerer det på samme måde – dog indtræder spillere fra top 13-talentudviklingsmiljøer, jf. licenssystemets stjernevurdering, efter det første halve år (i januar).

Der findes i alt seks regionale U13- og U14-talentcentre. Talentcentrene er geografisk placeret således:

 • Talentcenter Jylland NORD (Støvring)
 • Talentcenter Jylland MIDT (Silkeborg)
 • Talentcenter Jylland SYD (Rødding)
 • Talentcenter Fyn (Tommerup)
 • Talentcenter Sjælland (Sorø)
 • Talentcenter København (Ballerup)

 

Der er årligt fastlagt i alt otte én-dagssamlinger (fire halvårligt) for hvert U13- og U14-talentcenter.

Der findes to U15-talentcentre. Talentcentrene er placeret således:

 • Talentcenter Vest (Vildbjerg)
 • Talentcenter Øst (Ballerup)

 

Forældre og andre må meget gerne overvære DBU Talentcenter-træningerne, men skal selvfølgelig respektere, at spilleren er på DBU Talentcenter og behøver ro til at præstere. Derfor skal forældre eller andre ikke have kontakt med spillerne i løbet af Talentcenter-samlingen.

 

Hvordan udtages spillerne?

Spillerne er udtaget af DBU´s talenttrænere og scouts i samarbejde med spillerens klub.

 • På hver U13-/U14-samling vil der være to aktiviteter - én om formiddagen og én om eftermiddagen.
 • På U15-samlingerne vil der være en-to træningspas og en kamp over to dage. Desuden er der gruppeuddannelse og læringsseancer jf. DBU's værdier og spiller- og spillestil.

Tilsigelserne til talentcenter-samling sendes direkte til spillerne og deres klub ca. 14 dage før samlingen.

Spillerne bliver løbende vurderet på deres præstationer og deres potentiale af DBU’s talenttrænere. Imellem DBU-samlinger bliver spilleren jævnligt besigtiget af DBU’s talenttrænere og DBU-scouts i klubkampe.

 

Tilbagemelding

U13-/U14-tilbagemeldinger på spillernes præstationer foregår igennem spillerens klubtræner. Når man har deltaget på to af hinanden følgende samlinger, vil man modtage en mundtlig tilbagemelding fra ens klubtræner, som er i dialog med DBU-talenttræneren.  

På U15-talentcentret er tilbagemeldingen på spilleren præstation på skrift målt op imod DBU-spillerprofiler og DBU-spillerstil. Denne sendes efterfølgende til spillerens talentansvarlige. Spillerens klub har til ansvar at gennemgå denne med spilleren.

 

Selektionsfasen frem mod U16-landsholdet

På U15-talentcenterniveau er der i alt placeret syv årlige samlinger.

U-landstrænergruppen har til ansvar at besigtige U15-talentcenterkampene i foråret med henblik  på at udtage det første U16-landshold i tæt samarbejde med talenttrænergruppen. Den første U16-landsholdstrup udtages i forbindelse med den første U16-landsholdssamling.

 

U15-året bygges op efter følgende selektionsproces

 • Efterår: Øst/Vest 3x to-dagssamlinger med intern kamp og kamp mod U16-klubhold
  • Samling 1 (vejledende 2x27 + 3 spillere)
  • Samling 2 (vejledende 2x27 + 3 spillere)
  • Samling 3 (vejledende 2x27 + 3 spillere)
 • Forår: Øst/Vest 3x todagssamlinger med Øst/Vest-kampe samt én endagssamling med interne kampe
  • Samling 4 (vejledende 2x27 + 3 spillere)
  • Samling 5 (vejledende 2x27 + 3 spillere)
  • Samling 6 (vejledende 2x27 + 3 spillere)
  • Samling 7* (30 + 4 spillere udtages)

*Afsluttende samling i eks. Vildbjerg med U15-futureholdet.

 

U15 Future-året bygges op efter følgende selektionsproces

 • Efterår: Øst/Vest 2x éndagssamlinger m. intern kamp og kamp mod klubhold
  • Samling 1 - intern kamp (vejledende 2x24 + 3 spillere)
  • Samling 2 (vejledende 2x20 + 3 spillere)
 • Forår: Øst/Vest 1x todagssamling og 2x éndagssamlinger m. Øst/Vest-kampe
  • Samling 3 (vejledende 2x24 + 3 spillere)
  • Samling 4 (vejledende 2x24 + 3 spillere)
  • Samling 5* (30 + 4 spillere)

*Afsluttende samling i eks. Vildbjerg med U15-talentcenterholdet.