Teenagefodbold skal understøtte klubarbejdet med ungdomsfodbolden. Det skal styrke den indsats, som allerede foregår i fodboldklubberne.

Konceptet henvender sig både til klubbens ledelse og ungdomstrænere. Grundlæggende er Teenagefodbold baseret på, at klubben gennemgår et klubudviklingsforløb med fokus ungdomsfodbold på både et strategisk og operationelt plan i klubben.

Det vil sige, at der er forskellige niveauer i konceptet, hvor det først handler om, at udarbejde en vision for ungdomsfodbolden i klubben understøttet af en række udviklingsprojekter i en konkret strategi.

Teenagefodbold indeholder derfor en guide til, hvordan I selv kan igangsætte denne proces. Vi har desuden udviklet en række forskellige værktøjer, som skal være med til at føre jeres strategi ud i praksis.

Hvordan gør vi?
Det første I skal som fodboldklub, er at vælge en klubansvarlig, som sætter sig ind i processen og indholdet og derfor er overordnet ansvarlig i forhold til at styre forløbet.

Under menupunktet klubstrategi findes følgende redskaber:

Præsentation til klubproces
Vejledning til hvordan I kommer i gang
Klubhjul
Projektskema / Handleplan

Under menupunkterne klubmiljø, træningsmiljø og ungdomstræneren findes konkrete redskaber, som skal være med til at understøtte implementering af jeres strategi.

God fornøjelse!

Hvad er teenage-fodbold?