Efter Umbrella-sagen, hvor over 1000 unge blev sigtede for distribution af børneporno, er I som klub måske i tvivl om, hvordan I kan forholde jer til de unges brug af digitale medier, når de er en del af jeres forening. Vi har forsøgt at samle lidt gode råd til jer om emnet her.

 

Rådene er taget fra Red Barnets hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om emnet.

Som klub er I ikke ansvarlige for jeres medlemmers adfærd på de digitale medier, heller ikke imens medlemmerne befinder sig i jeres forening. Ansvaret ligger hos den, der deler krænkende indhold, men det kan være en god idé for jer som klub at være på forkant og kende til lovgivningen på området og måske tage en snak med jeres spillere om deres adfærd på de digitale medier. Denne snak kan tage udgangspunkt i, at I gerne vil have et godt og trygt miljø i jeres forening og på de enkelte hold.

Hvis du er træner og oplever, at der er brug for at sætte fokus på emnet på jeres hold, er der her fem gode råd, som du kan gøre brug af i snakken med de unge:

 • Forbered spillere, som er personligt berørte. Tag en individuel snak med spillere, som du ved har personlige erfaringer med krænkelser på nettet. Det kan være svært og overvældende at deltage i den fælles snak på holdet, hvis man har personlige erfaringer – både som krænket eller som en, der har delt materiale, der har krænket andre.
 • Tydeliggør formålet. Gør det klart for spillerne, hvad formålet med at snakke om digitale krænkelser er. Hav fokus på, hvilken digital kultur, der fremover skal være på holdet og i klubben.
 • Skab et trygt rum, hvor I kan snakke om emnet.
 • Tal om emnet på et generelt niveau. Opfordr spillerne til ikke at dele følsomme og personlige oplevelser på holdet, men gør det samtidigt klart for spillerne, hvor de kan gå hen, hvis de har oplevet at blive krænket på nettet, eller hvis de har delt noget, der har krænket andre. Tal om, at det er vigtigt at søge hjælp fra en voksen, hvis de står i den situation.
 • Vær tydelig omkring lovgivningen. Diskutér forskellige nuancer og perspektiver, men vær tydelig omkring lovgivningen på området. Når I har haft en god dialog, så præsentér spillerne for lovgivningen på området, som er klar. Ansvaret ligger hos den, der deler. De to vigtigste paragraffer på området er henholdsvis paragraffen om børnepornografi og 'paparazzi-paragraffen'.

  § 235 om børnepornografi
  Det er ulovligt at tage/dele billeder af personer under 18 år, hvor der vises seksuelle handlinger (samleje, oralsex, fokus på kønsorganer m.m.). Undtaget er kærestepar over 15, som må dele imellem sig, men ikke med andre.

  § 264 d – ’paparazzi-paragraffen’
  Man må ikke dele krænkende billeder af andre uden at have fået lov af dem. Det kan være alle slags billeder, der udstiller en person – paragraffen kaldes også paparazzi-paragraffen, fordi den bruges af kendte, der bliver fotograferet uden deres tilladelse.

Fortæl spillerne, at de i Red Barnets anonyme rådgivning SletDet kan få hjælp, hvis de har fået delt private, grænseoverskridende eller krænkende informationer, billeder eller videoer, for eksempel nøgenbilleder, eller hvis de oplever noget andet ubehageligt online.

Red Barnet har udgivet hæftet 'Når børn og unge deler intime billeder på nettet'. Hæftet er henvendt til fagfolk, som kan have udbytte af et mere nuanceret blik på det digitale teenageværelse. Det kan være, at jeres børne- og ungdomstrænere i klubben kan have glæde af at læse dette hæfte, så de føler sig godt klædt på til at tackle eventuelle episoder, der kan opstå imens, de unge er en del af jeres foreningsliv.