Kriterier for Årets Børnefodboldklub

Årets Børnefodboldklub
1. Uddannelse af klubbens børnetrænere
2. Forældreinvolvering
3. Rekruttering og fastholdelse
4. Piger
5. Holdtilmelding
6. Vigtigt i den generelle betragtning af klubben, herunder implementering af ”H&H”
7. Øvrige betragtninger
    • Integration
    • Lokalt samarbejde
    • Inddragelse af fremtidens trænere (de unge)
    • Ambassadører for børnefodbold
 
1. Uddannelse af klubbens børnetrænere
Har klubben en plan for uddannelse af klubbens trænere, og tilmeldes de børnetrænerkurser udbudt af DBU og Lokalunionerne-/regionerne. Dette betyder, at klubben eksempelvis bestiller lokalunionskurser, Aldersrelateret Træning 1, Børnefodboldens Basis eller andre af de børnekurser der udbydes.
 
2. Forældreinvolvering
Har klubben en aktivt samarbejde med forældrene til børnene i klubben? Opfordres forældrene til at være en aktiv del af klubben som medspillere ved bl.a. at være forældretrænere, trænerassistenter, holdledere, kampledere, chauffører osv.? Tager klubben eksempeltvis initiativer til forældremøder hvor klubbens holdninger til børnefodbold forklares, så forældrene får en forståelse af disse?
 
3. Rekruttering og fastholdelse
Sikrer klubben et fornuftigt flow ifbm. ovenstående ved hjælp af særlige initiativer i klubben, der har til hensigt at have fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer? Nogle af disse initiativer kunne bl.a. indebære, at klubben afvikler DBU el. Lokalunions-/regions aktiviteter heriblandt DBUs Børneaktiviteter, Mikrofodboldskole, Fodboldskole, Fodboldcamps eller Pigeraketten. Sidstnævnte skal dog ikke opfattes som et krav.
 
4. Piger
Udbyder klubben pigefodbold bredt i klubben og på lige vilkår med klubbens øvrige udbud? ”Årets Børneklub” bør som minimum udbyde pigefodbold i så stort omfang som det er klubben muligt og have det samme fokus på pigerne som på de øvrige af klubbens medlemmer. Måske er klubben særlig stærk på pigefodboldområdet og har specielle tiltag for pigerne i klubben.
 
5. Holdtilmelding
”Årets Børneklub” bør kun kunne komme i betragtning hvis alle klubbens hold udelukkende er tilmeldt DBU og Lokalunionernes-/regionernes rækkeudbud. Det bør ikke være et ultimativt krav at klubben skal have hold i alle rækker/årgange, men til gengæld er det vigtigt at klubben tilmelder hold i så mange rækker som det for klubben er muligt ud fra en geografisk og social betragtning.
 
6. Vigtigt i den generelle betragtning af klubben
Med i overvejelserne bør kigges på hvorledes den enkelte klub efter Holdning & Handlinger. Dette indebærer bl.a. at klubben tilmelder sig de turneringsprincipper, som DBU foreslår. Dette betyder, at klubben tilmelder sig de lokale turneringer i 3:3, 5:5, 7:7, 9:9 etc. Og at man prøver at tilpasse sine træningsprincipper, så de svarer til disse.
 
Har klubben en holdning der er med til at skabe trygge rammer for børnene med gode træningstider og steder? Bliver der trænet på en måde, så legen og glæden ved spillet fastholdes? Bliver børnene trænet af trænere, der forstår børnenes behov og derfor træner efter dette? Dette betyder, at træningen ikke kun er for de bedste, men at alle får træning. At træningen ikke kun skal have fokus på næste kamp, men at træneren arbejder på at alle får en god udvikling og en god fodboldoplevelse. Og at børnene ikke stresses ved konstant fokusering på resultater.
 
Hvilke tiltag benytter klubben i relation til begrebet Fair Play? Eksempelvis har samarbejde med de lokale dommere som kan forklare spillere, trænere, ledere og forældre om fodboldloven, så den kendes, og markedsfører ”De 10 forældre bud” blandt de personer i klubben der beskæftiger sig i og omkring børnefodbolden.
 

Hvorledes forholder klubben sig til stævnevalg der udbydes for, og tilbydes til klubbens børnehold? Her bør vægtes at udbudene og tilbudene overvejende sker til stævner der lever op til DBUs og lokalunionerne-/regionernes krav til børnestævner herunder de krav der stilles til ansøgere af DBUs Fairplay Børnestævner.

Klubber, der bakker op om DBUs udbud af aktiviteter, herunder fodboldskoleaktiviteter o.a., foretrækkes som vinder af Årets Børnefodboldklub.

7. Øvrige betragtninger
I punktet ”Øvrige betragtninger” kan det overvejes om der kunne være andre eksempler på initiativer den lokale klub udfører. I punktopstillingen nedenfor er der givet nogle eksempler på hvad dette kunne være:

  • Integration – Særlige initiativer til at få integreret børn og unge som det ikke er en naturlighed for, at få ”lov” til at dyrke sporten og foreningslivet i den lokale klub.
  • Lokalt samarbejde - At klubben f.eks. engagerer sig i lokalområdets sociale arbejde. F.eks. afholder dage hvor de lokale institutioner kan prøve at spille fodbold i klubben.
  • Inddragelse af fremtidens trænere (de unge) – Initiativer der giver klubbens unge U15-U19 spillere mulighed for at smage på trænerjobbet.
  • Ambassadør for børnefodbolden – At ”Årets Børneklub” bør kunne leve op til at være en ”Årets DBU Børnefodbold-Ambassadør” for børnefodbolden i udnævnelsesåret. Det kunne overvejes om man kunne henvise øvrige klubber til en kontaktperson fra ”Årets Børnefodbolds-Ambassadør” hvis de ville høre nærmere om klubbens specifkke initiativer indenfor nogle af de områder som klubben er blevet valgt ud fra.
Ønsker du at vide mere, kan du kontakte DBU Børn og Ungdom - +45 4326 2222.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første