DBUs Fodboldskoleaktiviteter

DBUs Fodboldskoler og FodboldCamps:

Målgruppen for deltagerne på DBUs Fodboldskole er aldersgruppen otte til 14 år af begge køn, mens målgruppen på DBUs Fodboldcamps er aldersgruppen 13-16 år af begge køn.

DBU ønsker at sikre deltagerne på DBUs Fodboldskole og DBUs Fodboldcamps mod pædofili, og har derfor gennem årene kontrolleret alle trænere i Det centrale Kriminalregister.

Med en målsætning om at skabe størst mulig tryghed og gennemskuelighed udvider DBU fra sommeren 2009 kontrollen med de tilknyttede til også at omfatte Fodboldskole-ledere, -Fodboldskole-trænerledere, Fodboldskole-trænerassistenter samt FodboldCamp-ledere og -instruktører.

Retningslinier for kontrol og konsekvenser:

 1. DBU Børn og Ungdom indhenter oplysninger om ansatte og nyansatte fodboldskoletrænere med direkte tilknytning til børn og unge under 15 år i henhold til bekendtgørelsen om behandling af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister §36, samt øvrige grupper af personer med tilknytning til DBUs Fodboldskoler og FodboldCamps. 
   
 2. Såfremt en træner eller anden person ifølge registret er dømt for forhold i relation til Straffelovens paragraf 222, 224, 225 og 235 eller dele af 210 og 232 vil DBU Børn og Ungdom afvise et kommende ansættelsesforhold, bringe et eksisterende ansættelsesforhold til ophør samt bortvise den pågældende.
   
 3. Indhentningen af oplysningerne kræver samtykkeerklæring fra hver enkelt. Såfremt den pågældende ikke tillader eller ønsker at give dette samtykke forbeholder DBU og værtsklubben sig retten til at afvise et kommende ansættelsesforhold, bringe et ansættelsesforhold til ophør samt bortvise den pågældende.
   
 4. DBU Børn og Ungdom indhenter oplysningerne årligt (i månederne op til starten af DBUs Fodboldskole) samt ved alle nyansættelser uanset tidspunkt af perioden. 

A: Følgende grupper kontrolleres:

- Fodboldskoleledere
- Trænerledere
- Trænere fodboldskoler og fodboldcamps
- Trænerassistenter
- Campledere
- Instruktører

B: Interval for kontrol:

- Ved nyansættelser.
- I månederne op til hver sæsonstart.

C: Oplysningerne søges og indehaves af:

- Assistent Morten Nielsen, DBU Børn og Ungdom
- Afdelingschef Steen Jørgensen, DBU Børn og Ungdom

Ovennævnte personer er underlagt tavshedspligt, og oplysningerne er fortrolige, men vil blive viderebragt til DIF, jf. reglerne om oplysningspligt. 


Kontrolprocedure:

 1. Alle personer, der ønskes anvendt på DBUs Fodboldskoler, tilsendes de nødvendige papirer herunder en samtykkeerklæring.
   
 2. De pågældende udfylder og tilbagesender papirerne samt erklæringen til DBU Børn og Ungdom.
   
 3. Børneattesten fremsendes fra DBU Børn og Ungdom til Politiet.
   
 4. Retursvar fra Politiet. Forventet svartid op til 14 dage.
   
 5. Ved positivt svar fra Politiet vil DBUs Fodboldskole/fodboldskolelederen alene få oplyst, at den pågældende ikke er påsat. Ansøgeren modtager tillige brev fra DBU med afslag.
   

DBUs Mikrofodboldskole
Målgruppen for deltagerne på DBUs Fodboldskole er aldersgruppen fem til otte år af begge køn.
 
Idet hele konceptet på DBUs Mikrofodboldskole er baseret på, at hver enkelt deltager er i selskab med én forælder alle skolens dage, og dermed er under opsyn i det omfang, forældrene selv ønsker det, indhentes der ikke oplysninger fra Politiet på personerne tilknyttet DBUs Mikrofodboldskole.

 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første