DBUs Fodboldskoleledere

DBU Børn og Ungdom ønsker at sikre deltagerne på DBUs Fodboldskoler og Fodboldcamps under 15 år mod pædofili.

Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer alle til at bidrage til.

1.300 trænere hvert år


DBUs Fodboldskoler og Fodboldcamps baserer ikke mindst sin aktivitet på 1.300 frivillige træneres indsats hvert år.

Et antal af disse er ikke i forvejen kendt i den organiserede del af fodboldmiljøet, mens et antal er anvist gennem landets fodboldklubber.

Uanset tidligere, nuværende eller manglende tilknytning til en fodboldklub vil DBU kontrollere, hvorvidt fodboldskoletrænere er dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år.


Opmærksomhed – ikke overvågning

Som skoleleder eller -assistent er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan andre trænere på skolen opfører sig.

Uden at opfordre til overvågning er det dog vigtigt for børnenes sikkerhed, at man afser tid til engang imellem at gå en tur på anlægget og se, hvordan træningen og samspillet med børnene foregår.

Det virker ikke alene præventivt, men giver også en mulighed for at se på det rent faglige i undervisningen.

I relation til pædofili er det væsentligt at være opmærksom omkring omklædningstidspunkterne, hvor badning typisk forekommer. Man bør - for at opnå maksimal sikkerhed - henstille til trænerne, at de ikke bader sammen med børnene, men bruger egne badefaciliteter eller senere tidspunkter.

Således undgår man situationer, som kan opfattes upassende for nogle, uagtet at træneren ikke nødvendigvis opfatter situationen som unormal.

Forældre, trænere og ledere skal være agtpågivende overfor personer, der eksempelvis udviser en efter almindeligt accepterede vesteuropæiske normer ualmindelig interesse i den pågældendes kontakt med børn.


Rådgivning

Trænerne og assistenterne skal ligeledes være opmærksom på, at børns oplevelser af situationer, voksne på baggrund af børns beskrivelser vil kunne betragte som pædofili, ofte ikke opfattes sådan af børnene selv.

Det er tillige vigtigt, at forældre, trænere og ledere udviser en sund dømmekraft, og ikke forfalder til ”heksejagt”. Konsekvenserne af urigtige beskyldninger overfor en uskyldig person kan være uoverskuelige.

Det er ligeledes vigtigt at forstå, at mennesker kan have forskellige grænser for graden af fysisk kontakt mellem voksne og børn.

Der bør også tages specielle hensyn til børn af anden etnisk oprindelse end dansk og andet religiøst tilhørsforhold end protestantisk.

Politiet og de sociale myndigheder har stor erfaring på området. Det anbefales, at sagen videregives til myndighederne, såfremt forældre eller andre trænere eller ledere ikke selv mener at have erfaring eller kompetence til at håndtere en given situation eller, at sagen vurderes at være grænseoverskridende, og der dermed er tale om pædofili.

DBU Børn og Ungdom kan tillige kontaktes for rådgivning, og vil fremdeles søge at udvide sin ekspertise indenfor emnet.

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første