Praktiske oplysninger

DBU´s Fodboldskoler 2018 løber af stablen i ugerne 27-32. Vi arbejder på højtryk for at skabe et program, der indeholder både masser af fodbold og sjov for deltagerne, og meget mere følger, når vi kommer lidt tættere på.

Som udgangspunkt er DBU’s Fodboldskole 2018 for børn født i årgang 2003-2010. Den nedre aldersgrænse er besluttet ud fra et fagligt synspunkt, idet den tager hensyn til både børn og trænere, således at mængden og intensiteten i træningen er tilpasset målgruppen.

Vi er dog bekendt med at børn i nogen tilfælde (ofte dem der er født først på året), spiller på hold med årgang 2010 fordi de allerede er startet til fodbold. For at tilgodese dette, kan børn fra årgang 2011 født i januar, februar eller marts måned undtagelsesvis få lov at deltage på DBU’s Fodboldskole. 

Hvor og hvornår
Vi tilbyder DBU’s Fodboldskoler hos værtsklubber geografisk fordelt over hele landet i folkeskolernes sommerferie fra uge 27 til 32.

DBU’s Fodboldskoler foregår i dagtimerne mellem klokken 09.00 og 15.00 mandag til fredag i afviklingsugen.

DBU og værtsklubberne er ikke behjælpelig med transport til og fra skolerne, og er derfor ikke ansvarlig for eventuel aflevering og afhentning af deltagerne.

Hvad skal medbringes? 
  • Madpakke til frokost (nogle værtsklubber tilbyder tilkøb af frokost, for oplysninger om dette henviser vi til de pågældende værtsklubber)
  • Fodboldtøj, benskinner, fodboldsokker og fodboldstøvler
  • Solcreme, hvis vejret kræver det 
  • Skiftetøj i tilfælde af regn
Deltagertøj
Når du køber din fodboldskolebillet har du mulighed for at vælge, om du vil afhente dit fodboldskoletøj i en SPORTMASTER butik eller mod en ekstra betaling (49 kr.) få tøjet tilsendt med posten.  

Bytning af tøj 
Hvis det viser sig, at tøjet er bestilt i en forkert størrelse, kan du få det byttet igennem DBU, såfremt størrelsen er på lager, ved at sende det (for egen regning) til DBU Allé 1, 2605 Brøndby Att. Fodboldskole. I forsendelsen vedlægger du en note med hvilken størrelse du ønsker at bytte til samt hvortil det nye tøj skal sendes. Alle mærker skal sidde i tøjet, og vi bytter kun, såfremt tøjet fremstår i ny og ubrugt tilstand. DBU betaler portoen, når tøjet sendes retur til dig. 
 
Bemærk, at tøjet IKKE kan byttes i SPORTMASTER. 

Gruppesammensætning 
På DBU’s Fodboldskole bliver deltagerne inddelt i grupper af ca. 16. Inddelingen foregår automatisk efter alder og ikke efter deltagernes fodboldmæssige niveau og klubrelation.

Fodboldskolen er stedet, hvor børnene møder nye venner, og forældre behøver derfor ikke være bekymret for, at børn ikke vil trives i en ”ny” gruppe. Vores erfaring viser, at børnene meget hurtigt falder til. Skolelederen vil derfor kun i særlige tilfælde foretage rokader. 

Trænere 
DBU ansætter i samarbejde med værtsklubberne alle trænerne til landets fodboldskoler. Vi forsøger altid, at rekruttere de bedst kvalificerede trænere. Vores mål er, at flest mulige af trænerne på DBU's Fodboldskole er i gang med eller har gennemført en af DBU's træneruddannelser. Alle trænerne arbejder ud fra DBU’s Fodboldskole trænermanual, som sikrer kvalitet og konsekvens i træningerne på skolerne overalt i landet.

Træningerne bliver gennemført under hensyntagen til den fodboldmæssige niveauforskel, der nødvendigvis vil være mellem deltagerne i grupperne. Dygtige og engagerede trænere samt motiverede børn giver den optimale oplevelse. Alle trænere på DBU’s Fodboldskole er tjekket i Det Centrale Kriminalregister. 

Hvis der er en fodboldskoletræner gemt i dig så læs mere her.

Markedsføring
DBU, DBU A/S og disses samarbejdspartnere forbeholder sig ret til at anvende fotos med motiver af autentiske eller opstillede situationer med alle deltagere på DBU's aktiviteter i markedsføringsmæssig sammenhæng uden betaling.