Betingelser


  • I kan kvit og frit deltage på kurset med 1 lærer pr. 2 klasser pr. skole, herefter 2 lærere op til 4 klasser, 3 lærere op til 6 klasser osv. 

  • Vi dækker overnatning i forbindelse med kurset såfremt der er behov for det, samt at der er mere end 150 km hver vej eller 1,5 times transporttid til kursusstedet. Overnatning dækkes på samme måde som kursusdeltagelse, altså 1 lærer pr. 2 klasser osv.

  • Ud over ovenstående dækker vi undervisningen på kurset, materialer, startkit, forplejning inkl. frokost, eventuel overnatning, testning af jeres elever samt løbende mundtlig sparring gennem forløbet efter behov

  • I modtager ved tilmelding og deltagelse på kursus, et startkit med bolde, toppe osv. pr. 2 klasser

  • Som skole afholder I blot selv udgiften til vikardækning mens jeres lærer er på kursus, samt transporten til – og fra kurset. 

  • Såfremt at I ønsker at deltage med flere lærere pr. kursus end den/dem vi dækker, kan dette sagtens lade sig gøre. I så fald koster det 350,- kr. pr. lærer. Prisen dækker primært forplejningen på kurset alle dagene samt til skriftlige kursusmaterialer. Ved behov for overnatning til ekstra lærer/e afholder I ligeledes disse. 

  • Når man har tilmeldt sig et kursus vil man modtage yderligere information og program for dagen senest 2 måneder før kurset afvikles.

  • Ved afbud mindre end en uge før kursusstart vil du blive opkrævet 400,- kr. (For den fulde pris for forplejning og administration)

  • Ved afbud mindre end end 14 dage før kursusstart ved bestilt overnatning, vil det være hotellets gældende afbudsregler for bookning der vil være gældende for en eventuel opkrævning. 

  • Ved udeblivelse fra kursus uden afbud, opkræver vi et beløb på 400,- kr. for den fulde pris for forplejning, administration og ud over det, ligeledes for eventuel overnatning såfremt dette har været bestilt.